Kompass medarbetare Anna Lööv och Johan Uggla har skrivit en artikel om regeringens förslag till ny rörelsereglering av tjänstepensionsföretag. Artikeln publiceras i tidningen Balans och finns att läsa här.