Idag antog regeringen lagrådsremissen för den nya lagen om försäkringsdistribution som ska implementera EU-direktivet IDD. Nu lär arbetet ute hos alla försäkringsföretag och förmedlare intensifieras igen. Läs mer här.