Juridisk information

Innehållet på vår webbplats är allmänt och skall inte betraktas som juridisk rådgivning. Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatser som vi länkar till. Om Du vill länka till oss skall länkning göras till förstasidan. Vi reserverar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, inklusive upphovsrätt till texter och programkod samt rätt till våra varumärken. Kompass Advokat AB behandlar dina uppgifter med hjälp av modern informationsteknologi. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig och för att uppfylla våra åtaganden om vi har i en klientrelation. Ingen information om dig kommer att lämnas ut till någon utomstående part utan ditt samtycke. Om du vill få information om vilka uppgifter vi har om dig, begära rättelse av en uppgift eller anmäla att du inte vill ta emot information från oss är du välkommen att skriva till oss på info@kompassadvokat.se.