Nyheter

Finansinspektionens förslag om nya IDD-föreskrifter på remiss

Med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) har Finansinspektionen föreslagit nya regler om krav på försäkringsdistributörer. De nya förskrifterna som till exempel innehåller stärkta krav som rör ansökan om tillstånd, kompetensnivån hos försäkringsdistributörer och vilken information dessa ska lämna ut till sina kunder, föreslås ersätta de nuvarande föreskrifterna om försäkringsförmedling.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 oktober 2018 och remissen finns att läsa här.

Ett steg närmare ny lag om försäkringsdistribution

Idag antog regeringen lagrådsremissen för den nya lagen om försäkringsdistribution som ska implementera EU-direktivet IDD. Nu lär arbetet ute hos alla försäkringsföretag och förmedlare intensifieras igen. Läs mer här.

IDD/FDL försenas

Finansdepartementet meddelar idag att den nya lagen om försäkringsdistribution kommer att försenas till juni 2018. Sverige inväntar alltså inte något beslut från EU om förlängd implementationstid för försäkringsdistributionsdirektivet, IDD. Läs mer här.