Nyheter

Ett steg närmare ny lag om försäkringsdistribution

Idag antog regeringen lagrådsremissen för den nya lagen om försäkringsdistribution som ska implementera EU-direktivet IDD. Nu lär arbetet ute hos alla försäkringsföretag och förmedlare intensifieras igen. Läs mer här.

IDD/FDL försenas

Finansdepartementet meddelar idag att den nya lagen om försäkringsdistribution kommer att försenas till juni 2018. Sverige inväntar alltså inte något beslut från EU om förlängd implementationstid för försäkringsdistributionsdirektivet, IDD. Läs mer här.