Nyheter

SÅ HÄR KOMMER DATAINSPEKTIONENS TILLSYNSARBETE 2019-2020 SE UT!

Datainspektionen har nyligen fattat beslut om en tillsynsplan för verksamhetsåren 2019-2020. Tillsynsplanen förklarar hur myndigheten kommer att prioritera framåt och listar vilka rättsområden, specifika branscher eller verksamheter och nya företeelser som man tänker titta närmare på.

Vad gäller de prioriterade rättsområdena kommer Datainspektionen fokusera på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, samtycke som rättslig grund samt gränsdragningen mellan betaltjänstlagen och kreditupplysningsverksamhet.

Datainspektionen kommer särskilt rikta in sig på bland annat detaljhandeln, betalningsförmedlare, hälso- och sjukvården samt arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter. Tillsynsarbetet kommer dessutom sätta fokus på ny teknik såsom ansiktsigenkänning, automatiserade beslut, profilering och blockkedjor.

Vad tillsynsarbetet kommer att utmynna i återstår att se. Med all säkerhet har vi två omfattande tillsynsår att se framemot.

Har du några frågor om tillsynsplanen eller GDPR? Välkommen att kontakta Anna Lööv eller Anna Karin Pettersson.

Kompass Advokat söker en paralegal

Kompass Advokat är en nischad expertbyrå inom försäkringsrätt och finansiell reglering samt dataskydd och personuppgifter. Vi arbetar även med marknadsföringsrätt samt avtals- och bolagsrätt. Förutom att flera av våra kompetenser är ovanliga på marknaden särskiljer vi oss genom vårt förhållningssätt till våra klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vi jobbar som bäst när alla trivs och därför präglas vår verksamhet av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt. Vi arbetar i vackra och rymliga lokaler i Gamla stan.

Vi behöver nu förstärkning i form av en paralegal start i mitten/slutet av mars till början av juli 2019. Eventuellt finns möjlighet till förlängning under hösten och fram till januari 2020.

För rollen som paralegal söker vi en ambitiös, pålitlig, noggrann och positiv juriststudent som är intresserad av våra fokusområden inom juridiken. I rollen som paralegal kommer du att sköta såväl administrativa uppgifter som praktiskt juridiskt arbete i form av exempelvis enklare rättsutredningar och annat stöd till våra jurister och advokater. Du kommer även att planera events, AW:s och annat som händer på kontoret. Vi tar gärna emot en ansökan från dig som läst cirka fem-sex terminer på juristprogrammet. Tjänsten passar även utmärkt att kombinera med vissa specialkurser eller uppsatsskrivning. Du bör vara beredd att ta dig an arbetsuppgifter av varierande slag och svårighetsgrad.

Vi erbjuder en arbetsplats med namnkunniga klienter, hög kompetens inom våra fokusområden och korta beslutsvägar. Vår kultur präglas av stort inflytande för alla medarbetare och stolthet över vad vi åstadkommer som jurister och företag. Hos oss får du möjlighet till en inblick i arbetet på en advokatbyrå och relevant arbetslivserfarenhet samt en chans till både personlig utveckling och utökade juridiska kunskaper. Vi har ett aktivt socialt engagemang och skänker 10 procent av vårt överskott till olika ideella organisationer.

Tjänsten som paralegal utgör en deltids/halvtidsanställning om tre månader med möjlighet till förlängning efter sommaren. Vi är flexibla med fördelningen av timmarna utifrån vad som passar dina studier. Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med CV, personligt brev, betygsutdrag samt annan relevant dokumentation till Victoria Jin på victoria.jin@kompassadvokat.se senast den 1 mars 2019. Vi behandlar ansökningar löpande och vi tar därför gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Nya regler om årlig redogörelse för pensionsstiftelser

Från och med den 10 juni 2019 gäller nya informationskrav för pensionsstiftelser som resultat av ändringen i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Den nya regleringen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG (aktieägardirektivet från år 2009) och innebär bl.a. att stiftelser som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer ska anta principer för sitt aktieägarengagemang och varje år redogöra för hur dessa principer har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla en allmän beskrivning av stiftelsens röstbeteende i portföljbolagen, uppgift om vilka frågor som stiftelsen har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare, och hur stiftelsen har röstat på portföljbolagens stämmor. Det viktigaste omröstningarna ska dessutom förklaras.

Ett undantag för informationsskyldigheten gäller för omröstningar som anses obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet, och en stiftelse kan avstå från att anta principer för aktieägarengagemang eller redogöra för dessa om de tydligt anger skälen för det.

Syftet med informationsskyldigheten är bland annat för att kunna öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna att optimera sina investeringsbeslut och underlätta dialogen mellan bolagen och deras aktieägare.

Den årliga redogörelsen ska tillgängliggöras på pensionsstiftelsens webbplats eller på ett annat lättillgängligt sätt.

Vid eventuella frågor kring informationskraven för pensionsstiftelser, vänligen kontakta Johan Uggla på johan.uggla@kompassadvokat.se.

Ansök om tillfälligt tillstånd i händelse av en hård Brexit

Det är fortsatt oklart om Storbritannien kommer att lämna EU med eller utan ett utträdesavtal. Därför har den brittiska tillståndsmyndigheten FCA börjat ta emot anmälningar om tillfälliga tillstånd att verka i Storbritannien i händelse av att landet lämnar EU utan avtal. Tillståndet tar bland annat sikte på finansiella företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet till Storbritannien. Det tillfälliga tillståndet möjliggör att företag kan verka inom ramen för sitt nuvarande tillstånd under en period efter att Storbritannien lämnat EU, och under denna tid ansöka om nytt tillstånd. Anmälningstiden stäcker sig fram till den 28 mars 2019.

Läs mer om tillståndet på FCA:s hemsida.

Ny tidplan för genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet

Lagstiftningsarbetet beträffande nya regler för pensionsstiftelser och ny reglering för tjänstepensionsföretag går in i nästa fas. Arbetet med de båda förslagen är samordnat och beslut om lagrådsremiss för de båda förslagen kommer fattas samtidigt.

Under tidig vår 2019 planeras lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet och senare under våren 2019 planeras beslut om proposition. Tidigast vid halvårsskiftet 2019 beräknas lagändringarna träda i kraft.

Tjänstepensionskassor kommer att få en förlängd övergångstid så att de har möjlighet att ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ytterligare information finns på regeringens hemsida.