Nyheter

Kompass Advokat rekryterar advokat Isabella Hugosson

Kompass Advokat rekryterar advokat Isabella Hugosson till sitt försäkringsteam.

Isabella har tidigare varit verksam hos flera försäkringsbolag och var chefsjurist på Bliwa försäkring år 2007 – 2014. Hon har sedan dess arbetat inom advokatverksamhet.

Isabella har omfattande erfarenhet från liv- och pensionsförsäkringsområdet. Förutom frågor kring produkter och avtal med kunder har hon erfarenhet av styrelsearbete och de regulatoriska frågor som försäkringsbolag ställs inför, inklusive anpassningen till nya regelverk och kontakter med Finansinspektionen. Hon har även en bred erfarenhet inom allmänna affärsjuridiska frågor, till exempel avtal med leverantörer av olika tjänster.

– Det känns förstås jätteroligt att Isabella börjar på Kompass. Vi förstärker vår kompetens och våra resurser inom försäkringsrätten som ju är ett av byråns huvudområden. Det händer oerhört mycket inom det här området med nya regelverk som försäkringsbolagen och andra aktörer inom branschen behöver anpassa sig till, och vi ser ett stort behov av hjälp med detta och med även stöd inom den löpande juridiken ute hos bolagen. Här kommer Isabella att bidra starkt med sina kunskaper och erfarenheter, säger Anna Lööv, partner och grundare av Kompass Advokat.

– Både nuvarande och kommande regelverk leder till att många bolag har behov av rådgivning och stöd i såväl villkors- och avtalsfrågor som i samband med omstruktureringar. Dessutom ser vi att nya aktörer, framförallt utländska, vill etablera sig på den svenska marknaden. Det ska bli roligt att hjälpa klienterna att gå i mål med såväl utveckling som utmaningar från min nya plattform på Kompass, där det finns annan gedigen erfarenhet av dessa rättsfrågor, säger Isabella Hugosson.

För mer information, välkomna att kontakta Isabella Hugosson eller Anna Lööv. 

Anna Lööv  : +46 (0) 708 499 498
Isabella Hugosson : +46 (0) 70 601 26 77

Välkommen dataskyddslagen!

I fredags presenterades förslaget till en ny nationell dataskyddslagstiftning som avser att på ett generellt plan komplettera dataskyddsförordningen. I Dagens Juridik idag redogör Kompass biträdande jurist Victoria Juncke för några av de mest betydande förslagen från utredningen. Ta del av artikeln här.

Anna Lööv föreläser hos Legally Lady

Kompass grundare Anna Lööv föreläser vid karriärfrukost hos Legally Lady fredagen den 21 april om vikten av en bra arbetsmiljö och att våga starta eget. Läs mer om eventet och en intervju med Anna här.

Anna Karin Pettersson till Kompass advokat

Kompass Advokat rekryterar Anna Karin Pettersson som senior advisor för att stärka byråns erbjudande inom områdena innovation, marknadsrätt och varumärke samt dataskydd. Anna Karin var tidigare juristchef på Awapatents Stockholmskontor.

Anna Karin har lång erfarenhet av att hjälpa teknik- och forskningsintensiva bolag samt verksamheter med värdefulla varumärken att skydda, och som vill utveckla och maximera nyttan av sina immateriella tillgångar. Hon har sedan tidigare bred erfarenhet av arbete med kommersiella avtal, licensiering och samarbetsavtal samt rådgivning inom dataskydd och personuppgiftslagstiftning.

– Jag är mycket glad att Anna Karin väljer att ansluta sig till Kompass Advokat. Hennes fokusområden immaterialrätt och dataskydd ligger rätt i tiden och är av stort intresse för många av våra kunder just nu. Anna Karins erfarenhet av strategisk rådgivning som ligger nära kundens affär stämmer väl in med hur vi på Kompass vill möta och hjälpa våra kunder. Just nu ser vi en stor efterfrågan på våra tjänster och Anna Karins erfarenheter av att leda och utveckla arbetet i en konsultorganisation är värdefulla när vi nu utökar verksamheten, säger Anna Lööv, grundare av Kompass Advokat.

– Inte minst den ökande digitaliseringen har gjort att frågor kring bolags immateriella tillgångar ofta blir helt centrala för affären och det ska bli väldigt roligt att få fortsätta arbetet med dessa frågor på Kompass Advokat, där verksamheten präglas av starkt kund- och affärsfokus. Dessutom går många bolag nu in i en intensiv förberedelsefas inför att EU:s nya regelverk på området för dataskydd och personuppgifter blir tillämpligt i maj 2018. Rätt hanterat kan ett väl genomfört arbete med att anpassa ett bolag till de nya reglerna bli en enorm styrka på marknaden och jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att nå dit, säger Anna Karin Pettersson.

Anna Karin börjar hos Kompass i mars 2017.

För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv.