Anna Lööv

Advokat, partner
+46 708 499 498
anna@kompassadvokat.se

Om Anna

Anna biträder storföretag inom bank, försäkring, verkstadsindustri och andra branscher. Hon upprättar och förhandlar inköps- och försäljningsavtal och utreder rättsliga problem inom svensk och internationell avtals- och köprätt. Hon har även bred erfarenhet av att utreda frågeställningar inom bland annat bank- och försäkringsrörelserätt och att upprätta försäkringsvillkor, förköpsinformation, förmedlaravtal, interna outsourcingavtal, styrdokument och andra försäkringsrättsliga dokument.

Anna är specialiserad på personuppgifts- och marknadsföringsrätt och har omfattande erfarenhet av de särskilda juridiska problem som kan uppstå inom e-handel och vid marknadsföring av bank- och försäkringsprodukter. Hon grundade Kompass Advokat 2006 och har sedan dess fokuserat på ständig utveckling av verksamheten för att öka förmågan att tillhandahålla korrekt, praktisk och kostnadseffektiv juridisk rådgivning till stora och medelstora företag.

Erfarenhet

2006 – Kompass Advokat, partner, advokat
 och grundare
1999 – 2006 White & Case Advokat, advokat, utbytestjänstgöring vid huvudkontoret i New York 2001
1996 – 1998 Nacka tingsrätt, tingsnotarie
1996 – 1996 Lagerlöf & Leman, trainee
1988 – 1991 Försvarets materielverk, Provningsavdelningen, ingenjör

Utbildning

1999 LL.M, University of Chicago Law School
1995 Jur kand, Uppsala universitet inkl utbytesstudier vid University of Minnesota Law School 1994
1988 Gymnasieingenjör elektronik, telekom och medicinsk teknik

Språk

Flytande juridisk engelska. Spanska (konversation)

Uppdrag i urval

Bank och försäkring
Svensk sak- och livförsäkringskoncern – Tillhandahållit bolagsjuristtjänster. Kvalitetssäkring av samtliga försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt vid större beståndsöverlåtelse.

Granskning av marknadsföring och webbflöden
Ledande svensk bank- och försäkringskoncern
Tillhandahållit bolagsjuristtjänster inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, bl.a. med upprättande av outsourcingavtal, interna policies/instruktioner, produktvillkor. Rådgivning inom marknadsföringsrätt och PuL. Genomförande av koncerninterna omstruktureringar, exempelvis verksamhetsövergångar, likvidationer, fusioner och företagsöverlåtelser. Granskning av marknadsföring.

Personuppgifter och marknadsföringsrätt
Ledande affärsbank – Genomgång av personuppgiftshantering (projekt under tre månader) och bedömning av huruvida hanteringen var förenlig med personuppgiftslagstiftningen, upprättande av åtgärdsförslag, löpande rådgivning kring PuL.

Internationellt mjukvaruföretag – Genomgång av personuppgiftshantering.

SWEDMA – intresseorganisationen för direktmarknadsföring – Vikariat för chefsjurist, inklusive bland annat förberedande av kontakter med myndigheter och departement, besvarande av kvalificerade juridiska frågor från medlemmar, deltagande i arbetsgrupper, föreläsning vid kurser, genomgång och färdigställande av nya mallavtal och etiska regler, med mera. Haft styrelseuppdrag.

PR-byrå – Löpande affärsjuridisk rådgivning inom bland annat medierätt, upprättande av kundvillkor, avtal med nyckelkunder, tvistlösning.

Allmän affärsjuridik
Internationell verkstadskoncern – Löpande affärsjuridisk rådgivning, bland annat i samband med tvister, upprättande av nya leveransvillkor och avtalsmallar för bland annat storkundsförsäljning, logistik och konsignationslager, granskning av inköpsavtal, letters of intent, m.m. Biträde vid företagsöverlåtelse.

Börsnoterat verkstadsbolag – Granskning och förhandling av avtal med leverantörer och kunder. Rådgivning bland annat i samband med större produktionshaveri.

Affärsjuridisk utbildning
Svenska försäkringsföreningen – PuL och marknadsföringsrätt samt informationskrav inom försäkringsverksamhet, utbildning för verksamma inom försäkringsbranschen. Sociala medier.