Anna Lööv

Advokat, partner
+46 708 499 498
anna@kompassadvokat.se

Om Anna

Anna biträder storföretag inom bank, försäkring, verkstadsindustri och andra branscher. Hon grundade Kompass Advokat 2006 och har sedan dess fokuserat på ständig utveckling av verksamheten för att öka förmågan att tillhandahålla korrekt, praktisk och kostnadseffektiv juridisk rådgivning till stora och medelstora företag.

Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågeställningar inom finansiell sektor. Hon upprättar och kvalitetssäkrar styrdokument, produktvillkor, förköpsinformation, faktablad, förmedlaravtal, interna outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper finansiella företag med regulatoriska frågor, inklusive försäkringsdistribution, styrning och kontroll (governance) och anpassning till nya regelverk. Hon håller även utbildningar och är en uppskattad föreläsare.

Anna är även specialiserad på personuppgiftsrätt. Hon är verksam som externt dataskyddsombud (DSO/DPO) och biträder klienter med en mängd olika frågeställningar inom personuppgiftsrätten, bland annat konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter och styrning och kontroll av företags dataskyddsarbete.

Anna är även verksam inom allmän affärsjuridik. Bland annat upprättar och förhandlar hon inköps- och försäljningsavtal och utreder rättsliga problem inom svensk och internationell avtals- och köprätt.

Hon har omfattande erfarenhet av de särskilda juridiska frågor som kan uppstå inom e-handel och vid marknadsföring av bank- och försäkringsprodukter.

Erfarenhet

2006 – Kompass Advokat, partner, advokat
 och grundare
1999 – 2006 White & Case Advokat, advokat, utbytestjänstgöring vid huvudkontoret i New York 2001
1996 – 1998 Nacka tingsrätt, tingsnotarie
1996 – 1996 Lagerlöf & Leman, trainee
1988 – 1991 Försvarets materielverk, Provningsavdelningen, ingenjör

Utbildning

1999 LL.M, University of Chicago Law School
1995 Jur kand, Uppsala universitet inkl utbytesstudier vid University of Minnesota Law School 1994
1988 Gymnasieingenjör elektronik, telekom och medicinsk teknik

Språk

Flytande juridisk engelska. Spanska (konversation)

Uppdrag i urval

Bank och försäkring
Svensk sak- och livförsäkringskoncern – Tillhandahållit bolagsjuristtjänster. Kvalitetssäkring av samtliga försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt vid större beståndsöverlåtelse.

Granskat marknadsföring och webbflöden.

Ledande svensk bank- och försäkringskoncern – Tillhandahållit bolagsjuristtjänster inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, bl.a. med upprättande av outsourcingavtal, interna policies/instruktioner, produktvillkor. Rådgivning inom marknadsföringsrätt och dataskydd. Genomförande av koncerninterna omstruktureringar, exempelvis verksamhetsövergångar, likvidationer, fusioner och företagsöverlåtelser.

Personuppgifter och dataskydd
Fackförbund – Dataskyddsombud.

Ledande affärsbank – Genomgång av personuppgiftshantering (projekt under tre månader) och bedömning av huruvida hanteringen var förenlig med dataskyddsregelverket, upprättande av åtgärdsförslag, löpande rådgivning.

Internationellt mjukvaruföretag – Genomgång av personuppgiftshantering inom hela den svenska verksamheten (gap-analys).

Allmän affärsjuridik
Internationell verkstadskoncern – Löpande affärsjuridisk rådgivning, bland annat i samband med tvister, upprättande av nya leveransvillkor och avtalsmallar för bland annat storkundsförsäljning, logistik och konsignationslager, granskning av inköpsavtal, letters of intent, m.m. Biträde vid företagsöverlåtelse.

Affärsjuridisk utbildning
Svenska försäkringsföreningen – kursansvarig för kurser om outsourcing, personuppgifter och dataskydd m.m.