Camilla Dath

Advokat, senior associate
+46 707 750 535
camilla@kompassadvokat.se

Om Camilla

Camilla arbetar främst inom verksamhetsområdena försäkring och finansiell reglering samt bolags- och avtalsrätt. Camilla har erfarenhet av att ge löpande rådgivning i bolagsrättsliga frågor samt vid koncernförändringar och har t.ex. biträtt vid ett flertal företagsöverlåtelser och fondetableringar. Hon har också erfarenhet av att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal. Vidare har Camilla ett deltidsuppdrag som extern bolagsjurist hos ett försäkringsbolag. Hon bistår även med rättsutredningar och analyser inom våra övriga verksamhetsområden, t.ex. fastighetsrätt, och är van att strukturera och hantera stora mängder information.

Erfarenhet

2015 – Associate, Kompass Advokat
2012 – 2015 Biträdande jurist, Kompass Advokat/ Sander Renström Berg Advokat
2011 – 2012 Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt

Utbildning

2007 – 2011 Jur. kand, Stockholms universitet

Språk

Engelska

Uppdrag i urval

Försäkringsrätt
Camilla har ett pågående deltidsuppdrag som extern bolagsjurist hos ett försäkringsbolag. Hon har även biträtt andra klienter i försäkringsrättsliga frågor, bl.a. med uppdatering av försäkringsvillkor, diverse rättsutredningar, avtalsgranskningar och uppdatering av bolagsdokumentation.

Fastighetsrelaterad juridik och företagsöverlåtelser/M&A
Börsintroduktion av fastighetsbolag – Biträtt institutionella investerare vid börsintroduktion av ett svenskt fastighetsbolag. Arbetet inkluderade bl.a. avtalsgranskning och viss förhandling, korrespondens med banker och ledningen samt diverse bolags- och börsrättsliga frågor.

Industriföretag –
Biträtt vid försäljning av industrifastighet med bl.a. upprättande av överlåtelsehandlingar och därmed sammanhängande åtgärder.

Fastighetsbolag –
Biträtt vid ett flertal investeringar genom s.k. club deals mellan institutionella investerare, bl.a. avseende samhällsfastigheter, bostadsfastigheter, flygplatsfastigheter, hotellfastigheter och en större affärspark samt biträtt ett av fastighetsbolagen och dess investerare vid ny finansieringsrunda i bolaget. Arbetet inkluderade bl.a. framtagande av avtals- och bolagsdokumentation avseende finansiering, ägande, bolagsstyrning m.m.

IT-bolag – Biträtt vid bl.a. ett svenskt IT-företags förvärv av ett annat svenskt IT-företag och vid försäljning av ett svenskt IT-företag till ett internationellt börsnoterat företag. Arbetet inkluderade främst due diligence och biträde vid upprättande av avtalsdokumentation.

Kommersiella avtal och allmän affärsjuridik
Upprättande och granskning av diverse kommersiella avtal, bl.a. aktieägaravtal, överlåtelseavtal, sekretessavtal, kund- och leverantörsavtal, samarbetsavtal, licensavtal, ramavtal och allmänna villkor.

Löpande affärsjuridisk rådgivning i bolagsrättsliga frågor rörande bl.a. bolagsstämma, styrelsefrågor, bolagsordning och aktiebolagsrättsliga förändringar såsom emissioner och inlösen.