Karin Schurmann

(föräldraledig)

Advokat, senior associate
+46 73 312 17 76
karin@kompassadvokat.se

OM KARIN
Karin började på Kompass Advokat 2010 och arbetar främst med att biträda företag inom dataskydd och personuppgifter, försäkring, marknadsföring och avtal. Hon har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har också agerat projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering och vid PuL-/GDPR-implementering hos flera företag, bl.a. en ledande affärsbank och ett internationellt försäkringsbolag. Karin har erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag. Vidare har Karin genomför regelbundet affärsjuridiska utbildningar inom främst dataskydd och personuppgifter, men även inom försäkring och marknadsföringsrätt. Hon har även erfarenhet av att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal samt av att biträda med avtals-, bolags-, hyres- och försäkringsbolagsrättsliga analyser och utredningar. Karin är också verksam inom marknadsföringsrätt och granskar bl.a. marknadsföringskampanjer och biträder med utredningar.

ERFARENHET
2010 – 2016, 2017 – Associate, Kompass Advokat
2017 Privacy Legal Counsel och Privacy Officer, Telia Company AB
2008 – 2009 Junior trainee och summer associate, White & Case Advokat AB
2009 – 2011 Föreläsare och examinator, Högskolan i Gävle och Kungliga Tekniska högskolan
2008 – 2009 Juridiskt biträde åt hemlösa/volontär, Situation Stockholm / Gatujuristerna

UTBILDNING
2017 Studier i psykologi, Stockholms universitet
2006 – 2010 Jur. kand, Stockholms universitet
2009 Studier i EU-rätt och affärsjuridik. Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
2004 – 2005 Ekonomistudier och studier i beteendevetenskap, Stockholms universitet
2001 Franskastudier, Université Stendhal, Grenoble, Frankrike
2001 Studier i socialantropologi, Lunds universitet
2000 Samhällsvetenskaplig linje, Söderports Gymnasium

SPRÅK
Engelska

UPPDRAG I URVAL
Dataskydd och personuppgifter
Telekombolag – Arbetat som Privacy Legal Counsel och Privacy Officer inom större telekom-koncern, bl.a. med uppgift att driva strategiska dataskydd- och personuppgiftsfrågor samt GDPR-implementering.
Projektledning – Varit projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering hos (1) svenskt sak- och livförsäkringsbolag (projekt under tre månader) och (2) ledande svensk affärsbank (projekt under tre månader), med bedömning av huruvida hanteringen var förenlig med personuppgiftslagstiftningen, upprättande av åtgärdsförslag, löpande rådgivning kring personuppgiftslagen m.m.

Bank och försäkring, bolagsjurist
Ledande bank /försäkringskoncern – Varit inhyrd som bolagsjurist och verksam inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, med bland annat rådgivning inom marknadsföringsrätt, upprättande av outsourcingavtal och interna policies/instruktioner.
Försäkringsbolag — Assisterat vid framtagande av försäkringsvillkor, förköps- och ansökningsblanketter.
Svenskt sak- och livförsäkringsbolag Pågående uppdrag som inhyrd bolagsjurist på deltid, bland annat arbete med granskningar av kommersiella avtal, försäkrings-, bolags- och marknadsföringsrättsliga utredningar samt framtagande av interna policies.

Affärsjuridisk utbildning
Svenska försäkringsföreningen – Föreläst för verksamma inom försäkringsbranschen om personuppgiftslagen, marknadsföringsrätt, informationskrav inom försäkringsverksamhet samt inom sociala medier och personuppgifter.
FAR Akademi – Personuppgiftshantering vid misstänkt korruption och oegentligheter.
Övrigt– Företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar och seminarier inom personuppgiftslagstiftning, informationskrav inom försäkringsverksamhet och marknadsföringsrätt.

Kommersiella avtal och allmän affärsjuridik
Löpande affärsjuridisk rådgivning, bl.a. utredning av bolagsrättsliga frågor och upprättande/granskning av olika typer av kommersiella avtal, såsom köpeavtal, allmänna villkor, licensavtal och aktieägaravtal.