Victoria Juncke

Jur. kand., associate
+46 735 032 685
victoria@kompassadvokat.se

Om Victoria

Victoria började på Kompass 2016 och arbetar främst inom områdena dataskydd/personuppgifter och försäkring samt finansiell reglering. Hon är utbildad vid Stockholms universitet och har arbetat samt praktiserat på olika företag inom dataskydd och finans vid sidan av sina studier. Victoria har erfarenhet från flera gap-analyser avseende hanteringen av personuppgifter inom finansiella bolag och deltar i samt är projektledare för projekt för efterlevnad av den kommande europeiska dataskyddsförordningen. Hon bistår även vid löpande operativa frågor och rättsutredningar samt har erfarenhet av att upprätta bland annat personuppgiftsbiträdesavtal, allmänna villkor samt informationstexter avseende personuppgiftsbehandling och användande av cookies.

Erfarenhet

2016 – Associate, Kompass Advokat
2016 – Legal intern Privacy Office, Sandvik
2015 – Assistant Legal and Compliance

Utbildning

2012 – 2016 Jur. kand, Stockholms universitet

Språk

Engelska

Uppdrag i urval

Dataskydd/personuppgifter
Projektledare för längre projekt avseende efterlevnad av dataskyddsförordningen inom större koncern. Genomfört flera gap-analyser, upprättat avtal och villkor, utfört rättsutredningar samt granskat texter, styrdokument och interna rutiner avseende personuppgiftshantering.

Försäkringsrätt och finansiell reglering
Bistått vid och genomfört rättsutredningar, regelefterlevnadsarbete samt avtalsrättsliga och regulatoriska frågor för försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och finansiella aktörer.