Avtals- och bolagsrätt

Allmänna affärsjuridiska frågor genomsyrar de flesta av våra ärenden. Vi har lång erfarenhet av att ge juridiska råd och löpande stöd till företag, framförallt med fokus på allmän associationsrätt och kommersiella avtal.

Allmän associationsrätt

Vi ger råd till företag vad gäller tillämpningen av aktiebolagslagen och föreningslagen, till exempel i ärenden gällande  bolagsstyrning, etablering av dotterbolag, omstruktureringar och organisationsförändringar, bolagsstämmor, kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Kommersiella avtal

Vi granskar, upprättar, förhandlar och går igenom olika avtalstyper inom den kommersiella avtalsrättens område, till exempel samarbetsavtal, inköpsvillkor, avsiktsförklaringar/letters of intent, aktieägaravtal och konsultavtal. Vi går även igenom avtalsmallar och föreslår formuleringar som direkt stärker vår klients ställning. Vi granskar avtalsförslag och offertvillkor från kunder eller leverantörer, så att du snabbt kan återkoppla till dem, och hjälper till att skriva era egna avtal eller allmänna villkor. Vi hjälper också till med genomgång och förbättring av standardavtal, avtalshantering m.m. Vid avtalsförhandlingar kan vi finnas med som stöd, antingen vid förhandlingsbordet eller i kulisserna. Vi hjälper till att nå ett avslut som fungerar både nu och på lång sikt.

Vi erbjuder även löpande juridiskt stöd till fast pris, på plats hos er eller på distans. Läs mer under bolagsjuristtjänster.