Bolagsjuristtjänster

Kommer en chefjurist- eller bolagsjuristtjänst att stå obemannad under en begränsad period? Eller behöver du löpande juridiskt stöd i verksamheten under en längre tid och vill lägga ut en hel juristfunktion externt? Vi har deltidsbemannat flera högkvalificerade tjänster på företag och organisationer inom bland annat finansbranschen. Hos oss finns kompetens som annars är svår att hitta för ett vikariat. Under längre uppdrag kan vi erbjuda konkurrenskraftiga fasta priser. Ring oss så diskuterar vi dina behov.