Tvistelösning

Vi biträder våra klienter i samband med krav, tvister och förlikningsförhandlingar. Vi hjälper t.ex. till med formulering av kravbrev, upprättande av förlikningsavtal och övrig korrespondens i samband med tvister. Vi har bl.a. biträtt klienter inom verkstads- och elektronikindustrin när det gäller tvister.