Utbildningar

Vi håller utbildningar inom våra specialistområden, både företagsunika och offentliga. Genom att utbilda och skriva artiklar inom våra specialistområden håller vi oss i framkant vad gäller vårt kunnande. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att anlita oss som utbildare/föredragshållare.

Exempel på uppdragsgivare är:
Svenska Försäkringsföreningen (Anna Lööv och Karin Schurmann)
Swedma – intresseorganisationen för direktmarknadsföring (Anna Lööv)
Jusek (Anna Lööv och Karin Schurmann)
FAR Akademi (Karin Schurmann)

Dessutom har vi hållit en rad företagsinterna utbildningar bland annat i försäkringsbranschen och hos IT-bolag.

Exempel på ämnen är:
PuL och personlig integritet (Anna Lööv och Karin Schurmann)
Grundläggande upphovsrätt (Anna Lööv)
Informationsgivning i försäkringssammanhang (Anna Lööv och Karin Schurmann)
Marknadsföringsrätt (Anna Lööv)
Konsultansvar och entreprenadrätt (Karin Schurmann)