VILKA VI ÄR

Vi är specialister inom försäkring, PuL/dataskydd, marknadsföring och avtal. Förutom att flera av våra kompetenser är ovanliga på den svenska marknaden särskiljer vi oss genom vårt förhållningssätt till våra klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vi jobbar som bäst när alla trivs och därför präglas vår verksamhet av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt.

Anna Lööv
Advokat, partner
+46 708 499 498

Läs mer

Anna Karin Pettersson
Jur. kand., senior advisor
+46 725 555 904

Läs mer

Camilla Dath (Föräldraledig)
Advokat, associate
+46 707 750 535

Läs mer

Isabella Hugosson
Lawyer, Senior Associate
+46 70 601 26 77

Read more

Sebastian Jungstedt
Jur. stud., trainee
+46 8 25 26 50

Läs mer

Victoria Juncke
Jur. kand., associate
+46 735 032 685

Läs mer

Viveka Classon
Jur. kand., senior advisor
+46 76 161 09 55

Läs mer