E-utbildning – processen för att anknyta en FÖRSÄKRINGSförmedlare

KORT OM UTBILDNINGEN:
Nästan alla försäkringsbolag anlitar externa parter för att få ut sina försäkringar på marknaden. Ett försäkringsbolag kan till exempel distribuera sina produkter genom en försäkringsförmedlare med eget tillstånd eller genom att anknyta en försäkringsförmedlare.  För att anknyta en förmedlare behöver försäkringsbolaget vidta vissa åtgärder.

I utbildningen angriper vi på ett praktiskt sätt reglerna som styr detta och berättar om anknytningsprocessen och tiden därefter.

Utbildningen utgörs av en kort filmad föreläsning med tillhörande presentationsmaterial. Den tillhandahålls digitalt via en länk.

I utbildningen ingår även en timmes rådgivning om anknytning av förmedlare med en av våra advokater. Då kan du passa på att ställa följdfrågor eller diskutera funderingar som har uppkommit i er egen verksamhet. 

UTBILDNINGEN OMFATTAR:
– Samtliga kontroller av förmedlarens verksamhet
– Prövning av ledning och anställda ur ett praktiskt perspektiv
– Förslag på åtgärder som kan vidtas före och efter anknytningen
– En timmes rådgivning kopplat till utbildningen
– Presentationsmaterialet från den filmade föreläsningen

HUR GÅR DET TILL?
1. Anmälan sker genom mejl till Josefine Syrén på josefine.syren@kompassadvokat.se.
2. E-utbildningen tillhandahålls genom ett mejl med en länk till utbildningsvideon. I mejlet bifogas även presentationsmaterialet.
3. Kursdeltagaren kontaktar Josefine Syrén på josefine.syren@kompassadvokat.se och bokar in ett rådgivningstillfälle med en av våra advokater.

FÖRELÄSARE:
Anna Lööv
Advokat på Kompass Advokat

Anna biträder försäkringsföretag och företag inom finansiell sektor med försäkringsrättsliga frågor samt dataskydds- och personuppgiftsfrågor. Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågeställningar inom finansiell sektor. Hon upprättar och kvalitetssäkrar bl.a. styrdokument, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive försäkringsdistribution, styrning och kontroll (governance) och anpassning till nya regelverk

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

KOSTNAD
2 500 kronor per person, exklusive moms.

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan till
Josefine Syrén på
josefine.syren@kompassadvokat.se.