Nätverk och utbildning för dataskyddsombud
inom inkassobranschen

Nu startar Kompass Advokat ett nätverk för dataskyddsombud inom inkassobranschen.

Fokus ligger på att möta efterfrågan på utbildning och ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring dataskyddsfrågor. Även dataskyddssamordnare och andra som ägnar en stor del av sitt arbete åt dataskyddsfrågor är välkomna.

Nätverket kommer att samla personer med praktisk erfarenhet av hantering av personuppgiftsfrågor på hög nivå i inkassobranschen. Träffarna kommer att behandla GDPR ur ett inkassoperspektiv och hålla deltagarna uppdaterade om rättsutveckling och tillsynspraxis inom dataskydd. Deltagarna kommer att ha möjligheter att diskutera aktuella frågor med varandra och med sakkunniga inom inkasso och dataskydd och det kommer att ges generöst med tid för diskussioner med andra deltagare.

Under nätverksträffarna kommer nätverksledarna eller en inbjuden gäst att hålla en presentation och ge bakgrund till något eller ett par aktuella GDPR-områden och frågeställningar. Det kommer att ges stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Dessutom kommer nyheter inom GDPR att presenteras vid varje tillfälle.

Deltagarna kommer att ges möjlighet att påverka innehållet och önska vilka områden och frågor som ska behandlas.

Nätverket i korthet

 • Fyra nätverksträffar under hösten 2019 och våren 2020 med datum i september, november, februari och april
 • Fokus på inkassobranschens GDPR-utmaningar
 • Uppdatering i rättsutveckling och tillsynspraxis
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte med branschkollegor
 • Utveckling av ditt professionella nätverk
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet så att kursen kommer till nytta i din verksamhet
 • Grupp om max 15 personer


Några exempel på ämnen

 • Profilering
 • Konsekvensbedömningar i praktiken
 • Bedömning av och rutiner för personuppgiftsincidenter
 • Tillsyn – hur förbereder man sig effektivt? Vilka dokument brukar efterfrågas?
 • Struktur för governance – hur kan dataskyddsarbetet organiseras och vilken roll och ansvar har dataskyddsombudet?
 • Praktisk hantering av de registrerades rättigheter
 • Strategier för informationsgivning


Nätverksledare

Anna Karin Pettersson
Advokat och partner på Kompass Advokat

Anna Karin har integritetsfrågor som ett specialområde och omfattande erfarenhet av att ge råd kring dataskydd till bolag i finansiell- och reglerad sektor, inklusive inkasso. Anna Karin hjälper företag identifiera och genomföra åtgärder som krävs efterlevnad av GDPR och hon ger bland annat råd i frågor som rör konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter och informationsgivning.

Anna Eidvall
Advokat på Kompass Advokat

Anna arbetar främst med att biträda företag inom dataskydd och har omfattande erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter. Anna har tidigare erfarenhet av att arbeta som Compliance Officer med inriktning mot dataskydd och inkasso.

VÄLKOMMEN!

preliminära datum

Registrering och frukost 08.00-08.30
26 september 2019, 08.30 – 11.30
27 november 2019, 08.30 – 11.30
4 februari 2020, 08.30 – 11.30
2 april 2020, 08.30 – 11.30

KOSTNAD

Kostnad för fyra nätverksträffar är 9 900 kronor, exklusive moms.

PLATS

Munkbron 11 i Gamla Stan, centralt beläget tio minuters gångväg från Centralstationen och nära T-Gamla stan.

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan till Josefine Syrén på josefine.syren@kompassadvokat.se senast den 1 september 2019.

Observera att antalet platser är begränsat.