Nätverk för chefsjurister på försäkringsbolag

Kompass Advokat startar ett nätverk med kompetensutbyte för chefsjurister inom försäkringsbranschen!

Fokus ligger på att möta efterfrågan på kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ge möjlighet till diskussion kring de frågor och utmaningar som chefsjuristen/ansvarig för juridikfunktionen på försäkringsföretag ställs inför.

Nätverket kommer att samla chefsjurister och andra som är ansvariga för juridikfunktionen på försäkringsföretag inom både livförsäkring och sakförsäkring. Vid stort intresse kan nätverket delas upp i ett nätverk för livförsäkring och ett nätverk för sakförsäkring.

Träffarna kommer att behandla ett urval av aktuella juridiska och administrativa frågeställningar som uppkommer på ett försäkringsföretag. Under nätverksträffarna kommer nätverksledarna eller en inbjuden gäst att hålla en presentation kring det aktuella området. Det kommer att ges stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Deltagarna kommer gemensamt bestämma vilka områden och frågor som ska behandlas vid respektive träff.

Nätverket i korthet

 • Fyra nätverksträffar under ett års tid, med datum i april, september och december 2020 samt februari 2021
 • Fokus på nya eller komplicerade regler och chefsjuristens utmaningar
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte med branschkollegor
 • Utveckling av ditt professionella nätverk
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet så att nätverket kommer till nytta i din verksamhet
 • Grupp om max 15 personer

Några exempel på ämnen

 • Regelverksansvar för bolagsjuristen – var går gränsen till compliance och hur kan man samarbeta?
 • Hur bidrar juridikfunktionen till ökad affärsnytta med bibehållen integritet – och hur ska man jobba för att befästa det i verksamheten?
 • Chefsjuristens roll i styrelsearbetet – hur skapas effektivitet?
 • Att balansera förhållandet till VD respektive till styrelseordförande.
 • Digitaliserade och automatiserade processer samt AI – hur ska man förhålla sig till och förbereda sig för ny teknik?
 • Försäkringsdistribution – var går egentligen gränsen?
 • Anknytning och kontroll av förmedlare
 • Lämplighetsprövningar i praktiken
 • Intressekonflikter – att undvika och hantera
 • Outsourcing – struktur för avtal och uppföljning
 • Informationsgivning- och rådgivningskrav
 • Hållbarhet
 • Hantering av jävsavtal
 • Personuppgiftshantering


Nätverksledare

Camilla Dath
Advokat på Kompass Advokat

Camilla har mångårig affärsjuridisk erfarenhet från advokatbyrå. Hon stöttar löpande flera försäkringsföretag och har haft uppdrag som extern bolagsjurist på olika försäkringsbolag. I dessa uppdrag har hon under viss tid fungerat som försäkringsbolagens enda bolagsjurist och även varit styrelsesekreterare. I hennes advokatroll ger hon löpande juridisk rådgivning i frågor som uppkommer såväl i styrningen av företaget som i den dagliga verksamheten. Hon bistår t.ex. med associationsrättsliga förändringar, regelverksanpassningar, governance-frågor, avtalsförhandlingar, myndighetskontakter och styrelsearbete.

Kawin Mårtensson
Senior associate på Kompass Advokat

Kawin har arbetat med försäkring sedan 2008. Han biträder även företag inom frågor som gäller dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har arbetat både på skadeförsäkringsbolag och liv- och pensionsbolag. Han har även arbetat som jurist på Finansinspektionen, där han arbetade mycket med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering och implementering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Kawin har även erfarenhet av tvister och processer, främst med försäkringsanknytning.

VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN!

preliminära datum

22 april 2020
9 september 2020
2 december 2020
17 februari 2021

Registrering och frukost 8.00 – 8.30.
Föredrag, diskussion och erfarenhetsutbyte 08.30 – 10.30.

KOSTNAD

Kostnad för fyra nätverksträffar är 9 900 kronor, exklusive moms.

PLATS

Munkbron 11 i Gamla Stan, centralt beläget tio minuters gångväg från Centralstationen och nära T-Gamla stan.

intresseANMÄLAN

Välkommen med din intresseanmälan till Ida Wenngren på ida.wenngren@kompassadvokat.se senast den 13 mars 2020.

Observera att antalet platser är begränsat. Vid stort intresse har intresseanmälningar förtur i den ordning de inkommer.