Nätverk och utbildning för dataskyddsombud och
dataskyddssamordnare inom E-HANDELSbranschen

Nu startar Kompass Advokat ett nätverk för dataskyddsombud och dataskyddssamordnare inom e-handelsbranschen.

Syftet med nätverket är att möta efterfrågan på utbildning och ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring dataskyddsfrågor inom e-handelsbranschen. Även dataskyddsansvariga och andra som ägnar en stor del av sitt arbete åt dataskyddsfrågor är välkomna.

Nätverket kommer att samla personer med praktisk erfarenhet av hantering av personuppgifter inom e-handelsbranschen. Träffarna kommer att behandla GDPR ur ett e-handelsperspektiv och hålla deltagarna uppdaterade om rättsutveckling och tillsynspraxis inom dataskydd. Deltagarna kommer att ha möjligheter att diskutera aktuella frågor med varandra och med sakkunniga inom e-handel och dataskydd. Det kommer att ges generöst med tid för diskussioner med andra deltagare.

Under nätverksträffarna kommer nätverksledaren eller en inbjuden gäst att hålla en presentation och ge bakgrund till relevanta områden och frågeställningar. Nyheter inom dataskyddsområdet kommer också att presenteras vid varje tillfälle.

Deltagarna kommer att ges möjlighet att påverka innehållet och önska vilka områden och frågor som ska behandlas.

Nätverket i korthet

 • Fyra nätverksträffar under hösten 2019 och våren 2020 med datum i oktober, december, mars och maj
 • Fokus på e-handelsbranschens GDPR-utmaningar
 • Uppdatering i rättsutveckling och tillsynspraxis
 • Vidareutveckling av ditt professionella nätverk
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet så att kursen kommer till nytta i din verksamhet
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte med branschkollegor
 • Grupp om max 15 personer


Några exempel på ämnen

 • Marknadsföring – möjligheter och gränser
 • Cookies och tredjepartsleverantörer
 • Samtycke eller intresseavvägning?
 • Tillsyn – hur förbereder man sig effektivt? Vilka dokument brukar efterfrågas?
 • Konsekvensbedömningar i praktiken
 • Bedömning och hantering av personuppgiftsincidenter
 • De registrerades rättigheter – hur ska de bäst hanteras i praktiken?
 • Strategier för informationsgivning


Nätverksledare

Anna Karin Pettersson
Advokat och partner på Kompass Advokat

Anna Karin har integritetsfrågor som ett specialområde och omfattande erfarenhet av att ge råd kring dataskydd till bolag i finansiell- och reglerad sektor, inklusive inkasso. Anna Karin hjälper företag identifiera och genomföra åtgärder som krävs efterlevnad av GDPR och hon ger bland annat råd i frågor som rör konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter och informationsgivning.

Karin Schurmann
Advokat på Kompass Advokat

Karin arbetar bland annat med att biträda företag inom dataskydd och har omfattande erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter. Karin har bland annat varit projektledare för implementeringen av GDPR för ett flertal bolag inom e-handelsbranschen, varit anställd som dataskyddsspecialist inom telekomsektorn och har erfarenhet av att lämna råd avseende de särskilda dataskyddsfrågor som e-handelsbolag ställs inför.

VÄLKOMMEN!

preliminära datum

Registrering och frukost 08.00-08.30
24 oktober 2019, 08.30 – 11.30
10 december 2019, 08.30 – 11.30
12 mars 2020, 08.30 – 11.30
7 maj 2020, 08.30 – 11.30

KOSTNAD

Kostnad för fyra nätverksträffar är 9 900 kronor, exklusive moms.

PLATS

Munkbron 11 i Gamla Stan, centralt beläget tio minuters gångväg från Centralstationen och nära T-Gamla stan.

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan till Josefine Syrén på josefine.syren@kompassadvokat.se senast den 1 september 2019.

Observera att antalet platser är begränsat.