Nu startar Kompass Advokat ett nätverk för dataskyddsombud inom inkassobranschen. Även dataskyddssamordnare och andra som ägnar en stor del av sitt arbete åt dataskyddsfrågor är välkomna.

Fokus ligger på att möta efterfrågan på utbildning och ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring dataskyddsfrågor. Träffarna kommer att behandla GDPR ur ett inkassoperspektiv och hålla deltagarna uppdaterade om rättsutveckling och tillsynspraxis inom dataskydd.

Välkommen in med din anmälan!