Anna Eidvall

Advokat, senior associate
+46 706 14 13 19
anna.eidvall@kompassadvokat.se

Om Anna

Anna arbetar främst med att biträda företag inom dataskydd och hantering av personuppgifter samt med avtalsrättsliga och bolagsrättsliga frågor. Hon har omfattande erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har både agerat projektledare och specialist vid genomgång av många företags och internationella organisationers personuppgiftshantering. Anna har arbetat i många implementeringsprojekt avseende GDPR och PuL, både som advokat och som intern resurs. I tillägg till att arbeta som advokat har Anna erfarenhet av att arbeta som Compliance Officer med inriktning mot dataskydd och personuppgifter samt som extern bolagsjurist hos flera bolag inom reglerad sektor. Vidare genomför hon regelbundet affärsjuridiska utbildningar inom främst dataskydd och personuppgifter, och hon har även undervisat i bolagsrätt på Stockholms Universitets juristprogram.

Anna har även omfattande erfarenhet av att upprätta, tolka, förbättra och förhandla kommersiella avtal samt att biträda med avtalsrättsliga analyser och utredningar.

Erfarenhet

2018 – Senior Associate, Kompass Advokat
2017 – 2018 Senior Compliance Officer Data Protection, Intrum Justitia Sverige AB
2013 – 2017 Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2013 Group Legal Counsel, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)
2011 – 2013 Föreläsare, Stockholms Universitet
2011 – 2013 Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Utbildning

2006 – 2011 Jur. kand, Stockholms universitet
2008 – 2009 Studier i internationella relationer, Stockholms Universitet
2007 – 2008 Div. studier vid Hawaii Pacific University, USA

Språk

Engelska

Uppdrag i uval

Dataskydd och personuppgifter

Projektledning
Varit projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering hos ett antal företag och internationella organisationer (både som advokat och som intern resurs). Arbetet har i huvudsak inkluderat bedömning av huruvida befintlig personuppgiftsbehandling är förenlig med gällande dataskyddslagstiftning,  gapanalyser, upprättande av åtgärdsförslag, löpande rådgivning kring PuL och GDPR, m.m.

Rutiner och policys
Omfattande erfarenhet av att granska, justera och upprätta rutiner och policys i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt utbilda personal och ledning i antagna rutiner och policys. Rutiner och policys har alltid utgångspunkt i det specifika företagets befintliga arbetsprocesser för att underlätta eventuella förändringar som nya eller uppdaterade rutiner och policys kräver. Arbetet har bl.a. omfattat rutiner och policys (samt tillhörande malldokument) för hantering av registrerades rättigheter, informationspolicys, gallring, övervakning och hantering av anställdas personuppgifter, governance struktur och kommunikationsstrategier.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Granskat, upprättat och förhandlat en stor mängd personuppgiftsbiträdesavtal under både PuL och GDPR och har biträtt företag, såväl personuppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde. Arbetet har inkluderat många olika omständigheter och situationer, såsom gränsöverskridande behandlingar liksom framtagande av standardiserade avtal. Arbetet har också inkluderat utbildning av sälj- och inköpspersonal för omfattande omförhandlings-/uppdateringsprojekt av kund- /leverantörsavtal i ljuset av GDPR.

Affärsjuridisk utbildning

Utbildning
Anlitas kontinuerligt för utbildning i dataskyddsrelaterade frågor, både generell utbildning inom dataskydd och med speciellt fokus, t.ex. registrerades rättigheter, personuppgiftsbiträdesavtal och governance strukturer.

Publikationer
Medförfattare av det svenska avsnittet i European Lawyer Reference series – Data Protection, första, andra och tredje upplagan.

Kommersiella avtal och allmän affärsjuridik

Löpande affärsjuridisk rådgivning, bl.a. utredning av bolagsrättsliga frågor och upprättande/granskning av olika typer av kommersiella avtal, såsom köpeavtal, allmänna villkor, licensavtal och aktieägaravtal.