Anna Karin Pettersson

Advokat, partner
+46 725 55 59 04
annakarin.pettersson@kompassadvokat.se

OM ANNA KARIN

Anna Karin arbetar med rådgivning kring företags varumärken och andra immateriella tillgångar samt med dataskydds- och personuppgiftsfrågor.

Hon har lång erfarenhet av att hjälpa teknik- och forskningsintensiva bolag samt verksamheter med värdefulla varumärken att skydda, och som vill utveckla och maximera nyttan av sina immateriella tillgångar. Hon har också sedan tidigare bred erfarenhet av arbete med olika former av kommersiella avtal som licenser, utvecklings – och samarbetsavtal samt av rådgivning inom dataskydd och personuppgiftslagstiftning.

Anna Karin har tidigare arbetat som jurist på immaterialrättsbyrån Awapatent där hon också lett den juridiska avdelningen i Stockholm. Från tidigare arbete på advokatbyrån White & Case har hon erfarenhet av juridisk rådgivning inom allmän bolagsrätt, avtalsrätt, personuppgiftsrätt, företagsförvärv och tvistelösning. Anna Karin har dessutom erfarenhet av ledningsgrupps – och styrelsearbete i konsultbolag.

ERFARENHET

2019 – Advokat, partner, Kompass Advokat AB
2017 – Senior advisor, Kompass Advokat AB
2011 – 2017 Chef juridiska avdelningen Stockholm, Awapatent AB
2013 – 2017 Styrelseledamot Awapatent AB
2007 – 2011 Jurist, Awapatent AB
2001 – 2007 Biträdande jurist, White & Case Advokat AB
1998 – 1999 Politisk sekreterare, Europaparlamentet, Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd

UTBILDNING

2001 Jur.kand., Lunds Universitet

SPRÅK

Flytande juridisk engelska
Spanska
Tyska (konversation)

UPPDRAG I URVAL

Teknik och innovation

Arbete med teknik- och forskningsintensiva bolag. Rådgivning kring IP-strategier. Hantering av sekretessfrågor och frågor om skydd av företagshemligheter. Upprättande av och rådgivning kring tekniköverföringsavtal, utvecklingsavtal, samarbetsavtal och konsultavtal.

Rådgivning i samband med kommersialisering, intrång och förvärv.

Dataskydd och personuppgifter

Löpande rådgivning till bolag kring dataskydd och hantering av personuppgifter inkl. bedömning av förenlighet med lag, risker och lämpliga åtgärder.

Varumärken/Marknadsrätt

Arbete med strategisk rådgivning kring varumärken inkl. sökstrategier för registrerat skydd, projektledning av internationella portföljer, policyfrågor och invändnings- och intrångsfrågor.

Rådgivning kring marknadsföringskampanjer.