Artur Ogelid

Senior Associate
+46 763 13 21 96
artur.ogelid@kompassadvokat.se

OM artur

Artur arbetar framförallt med att biträda företag med försäkringsrättsliga frågor. 

Artur har flerårig erfarenhet från domstolsväsendet och blev hovrättsassessor i Svea hovrätt år 2018. Han har därefter arbetat på Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet med lagstiftning inom det försäkringsrättsliga området.  Han har bland annat varit med i lagstiftningsprojekten för genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och värdepappersbolagsdirektivet.

Han har därutöver erfarenhet av bl.a. avtalsrätt och tvister.

ERFARENHET

2021 – Senior Associate, Kompass Advokat
2018 – 2021 Rättssakkunnig, Finansdepartementet
2017 – 2018 Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt
2015 – 2017 Tingsfiskal, Uppsala tingsrätt och Nacka tingsrätt
2014 – 2015 Hovrättsfiskal, Svea hovrätt
2012 – 2014 Tingsnotarie, Solna tingsrätt

UTBILDNING

2012 Juristprogrammet, Uppsala universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Minnesota Law School 2010)

SPRÅK

Engelska