Camilla Dath

Advokat, senior associate
+46 707 75 05 35
camilla.dath@kompassadvokat.se

Om Camilla

Camilla biträder främst försäkringsföretag, företag inom finansiell sektor och vanliga aktiebolag med försäkringsrättsliga, bolagsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Hon har god erfarenhet av att ge löpande juridisk rådgivning till ägare, styrelse och ledning och stöttar i frågor som uppkommer såväl i styrningen av företaget som i den dagliga verksamheten. Camilla hjälper också till med styrelsearbete och myndighetskontakter samt med att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal. Vidare bistår hon med anpassning till nya regelverk såsom IDD/LFD och IORP 2 och har haft flera uppdrag som extern bolagsjurist på försäkringsbolag.

Erfarenhet

2015 – Senior associate, Kompass Advokat
2012 – 2015 Associate, Kompass Advokat/ Sander Renström Berg Advokat
2011 – 2012 Associate, Advokatfirman Glimstedt

Utbildning

2007 – 2011 Jur. kand., Stockholms universitet

Språk

Engelska

Uppdrag i urval

Försäkringsrätt

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd som extern ensam bolagsjurist under åtta månader. Uppdraget omfattade bl.a. styrelse- och utskottsarbete, revidering av befintliga och framtagande av nya styrdokument, lämplighetsprövningar, myndighetskontakter, upprättande av rutiner för hantering av jävsavtal, granskning av samarbetsavtal och uppföljning av utlagd verksamhet.

Mindre skadeförsäkringsbolag
Fungerat som inhyrd extern bolagsjurist med samordningsansvar. Uppdraget omfattade bl.a. samarbetsavtal, outsourcingavtal, ansökan om utökat tillstånd, lämplighetsprövningar, framtagande av rutin och styrdokument för uppföljning av samt beslutsunderlag för utlagd verksamhet.

Försäkringsföretag
Biträtt diverse försäkringsföretag i försäkringsrättsliga frågor, bl.a. i samband med etablering, granskning av styrdokument, uppdatering av försäkringsvillkor, anknytning av förmedlare, framtagande av processdokument, diverse rättsutredningar, avtalsgranskningar och uppdatering av bolagsdokumentation.

Bolags- och avtalsrätt

Upprättande och granskning av diverse kommersiella avtal, bl.a. aktieägaravtal, överlåtelseavtal, sekretessavtal, kund- och leverantörsavtal, samarbetsavtal, licensavtal och allmänna villkor.

Löpande affärsjuridisk rådgivning i bolagsrättsliga frågor rörande bl.a. bolagsstämma, styrelsefrågor, bolagsordning och aktiebolagsrättsliga förändringar såsom emissioner och inlösen.