Camilla Dath

Advokat, senior associate
+46 707 75 05 35
camilla.dath@kompassadvokat.se

Om Camilla

Camilla biträder främst försäkringsföretag, företag inom finansiell sektor och vanliga aktiebolag med försäkringsrättsliga, bolagsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Hon har god erfarenhet av att ge löpande juridisk rådgivning till ägare, styrelse och ledning i aktiebolag och försäkringsföretag samt av att starta, köpa och sälja bolag. Exempelvis har Camilla haft flera uppdrag som extern bolagsjurist på försäkringsbolag. Hon har också erfarenhet av att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal. Vidare ger hon råd inom våra övriga verksamhetsområden, t.ex. fastighetsrätt, och är van att strukturera och hantera stora mängder information.

Erfarenhet

2015 – Senior associate, Kompass Advokat
2012 – 2015 Associate, Kompass Advokat/ Sander Renström Berg Advokat
2011 – 2012 Associate, Advokatfirman Glimstedt

Utbildning

2007 – 2011 Jur. kand., Stockholms universitet

Språk

Engelska

Uppdrag i urval

Försäkringsrätt

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd som extern ensam bolagsjurist under åtta månader. Uppdraget omfattade bl.a. styrelse- och utskottsarbete, revidering av befintliga och framtagande av nya styrdokument, lämplighetsprövningar, myndighetskontakter, upprättande av rutiner för hantering av jävsavtal, granskning av samarbetsavtal och uppföljning av utlagd verksamhet.

Mindre skadeförsäkringsbolag
Fungerat som inhyrd extern bolagsjurist med samordningsansvar. Uppdraget omfattade bl.a. samarbetsavtal, outsourcingavtal, ansökan om utökat tillstånd, lämplighetsprövningar, framtagande av rutin och styrdokument för uppföljning av samt beslutsunderlag för utlagd verksamhet.

Försäkringsföretag
Biträtt diverse försäkringsföretag i försäkringsrättsliga frågor, bl.a. med etablering, granskning av styrdokument, uppdatering av försäkringsvillkor, diverse rättsutredningar, avtalsgranskningar och uppdatering av bolagsdokumentation.

Bolags- och avtalsrätt

Upprättande och granskning av diverse kommersiella avtal, bl.a. aktieägaravtal, överlåtelseavtal, sekretessavtal, kund- och leverantörsavtal, samarbetsavtal, licensavtal och allmänna villkor.

Löpande affärsjuridisk rådgivning i bolagsrättsliga frågor rörande bl.a. bolagsstämma, styrelsefrågor, bolagsordning och aktiebolagsrättsliga förändringar såsom emissioner och inlösen.

Fastighetsrelaterad juridik och företagsöverlåtelser/M&A

Industriföretag
Biträtt vid försäljning av industrifastighet med bl.a. upprättande av överlåtelsehandlingar och därmed sammanhängande åtgärder.

Fastighetsbolag
Biträtt vid ett flertal investeringar genom s.k. club deals mellan institutionella investerare, bl.a. avseende samhällsfastigheter, bostadsfastigheter, flygplatsfastigheter, hotellfastigheter och en större affärspark samt biträtt ett av fastighetsbolagen och dess investerare vid ny finansieringsrunda i bolaget. Arbetet inkluderade bl.a. framtagande av avtals- och bolagsdokumentation avseende finansiering, ägande, bolagsstyrning m.m.

IT-bolag
Biträtt vid bl.a. ett svenskt IT-företags förvärv av ett annat svenskt IT-företag och vid försäljning av ett svenskt IT-företag till ett internationellt börsnoterat företag. Arbetet inkluderade främst due diligence och biträde vid upprättande av avtalsdokumentation.