Cecilia Berg

Associate
+46 763 01 60 12
cecilia.berg@kompassadvokat.se

OM Cecilia

Cecilia arbetar framför allt med att biträda företag med tvistelösning och försäkringsavtalsrättsliga frågor. Hon biträder klienter i domstols- och förvaltningsprocesser och skiljeförfaranden och hon arbetar också med rådgivning i inledande skeden av tvister och skador, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas.

 Cecilia biträder även klienter avseende försäkringsregulatoriska, bolags- och avtalsrättsliga frågor samt frågor inom finansiell reglering.

Cecilia tog examen vid Stockholms universitet 2020 och har under studietiden fått erfarenhet från advokatbyrå. Hon har tidigare arbetat som tingsnotarie på allmän domstol och har även erfarenhet av skadereglering.

Dold rad

CV

ERFARENHET

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2020 – 2022  Tingsnotarie, Kalmar Tingsrätt
2020  Skadereglerare, Sedgwick Sweden
2016 – 2020  Juristassistent, Advokat Gunilla Olsson

UTBILDNING

2020  Juristexamen, Stockholms universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Western Ontario i Canada 2018)
2019  Företagsekonomi I, Stockholms universitet

SPRÅK

Engelska

English

Cecilia Berg 
Associate
Disputes, insurance law, corporate law, commercial contracts

Cecilia works as an associate and practices mainly in the areas of dispute resolution, insurance law, corporate law and commercial contracts. She graduated from Stockholm University in 2020 and has gained experience from a law firm during her studies. Prior to joining Kompass, Cecilia served as a district court law clerk. She also has experience in claims settlement.

Contact details:
+46 763 01 60 12
cecilia.berg@kompassadvokat.se