Johan Uggla

Senior advisor
+46 763 11 45 64
johan.uggla@kompassadvokat.se

OM JOHAN

Johan började på Kompass 2018 och arbetar framförallt med affärsjuridisk rådgivning kopplad till finansiell reglering i försäkringsföretag och med försäkringsrättsliga frågor. Han har omfattande erfarenhet av löpande rådgivning i regulatoriska frågor och av företagsstyrning i försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut såsom pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag. Exempelvis har Johan hanterat tillståndsfrågor, tillsynsärenden och den löpande affärsjuridiken i tillståndspliktiga verksamheter, omfattande bland annat granskning av avtal och upprättande av styrande dokument.

Johan har också lång och bred erfarenhet av kollektivavtalad och individuell försäkring samt av frågor kring tryggande av tjänstepension i egen regi och kreditförsäkring. Han har även omfattande erfarenheter av styrelse, utskott- och ledningsgruppsarbete i försäkringsföretag, fondbolag och vanliga aktiebolag. Härutöver har han bistått vid arbete kring omstrukturering av verksamhet i försäkringsföretag.

Johan ger råd och juridiskt stöd till alla olika typer av aktörer på försäkringsmarknaden. Han har ett förflutet som chefsjurist i PRI Pensionstjänst och i PRI Pensionsgaranti. Dessförinnan arbetade han som bolagsjurist i LF Liv och LF AB, med särskilt ansvar för LF Bank, LF Fonder och Mäklarservice. Han har också undervisat i juridik vid Stockholms Universitet.

ERFARENHET

2018 – Senior advisor, Kompass Advokat
2017 – 2018 Senior Legal Counsel, PRI Pensionsgaranti
2011 – 2016 Chefsjurist, PRI Pensionsgaranti
2010 – 2011 Bolagsjurist, PRI Pensionsgaranti
2008 – 2009 Chefsjurist, PRI Pensionstjänst AB
2004 – 2008 Bolagsjurist, Länsförsäkringar AB
2000 – 2004 Försäkrings-/bolagsjurist, Länsförsäkringar Liv
1997 – 2000 Bolagsjurist, AMF Pensionsförsäkring AB
1995 – 1997 Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

UTBILDNING

1994, Jur. kand., Stockholms Universitet

SPRÅK

Engelska