Johannes Spansk

Senior associate
+46 735 10 85 34
johannes.spansk@kompassadvokat.se

 

Om Johannes

Johannes arbetar huvudsakligen med försäkringsrätt, bolagsrätt och finansiell reglering. Inom försäkringsrätt, vilket är Johannes huvudområde, har han erfarenhet av att arbeta med löpande rådgivning och compliance både inom försäkrings- och tjänstepensionsområdet. Utöver detta håller Johannes i seminarier och utbildningar inom de områden han är verksam inom.

Dold rad

CV

Erfarenhet

2021 –  Senior associate, Kompass Advokat
2019 – 2021  Jurist, Finansinspektionen
2017 – 2019  Notarie, Förvaltningsrätten i Stockholm
2016 – 2017  Biträdande jurist, Jurideko AB
2015 – 2016  Jurist, Spring Securities AB
2015  Uppsatspraktikant, Kammarrätten i Stockholm

Utbildning

2015  Juristexamen vid Stockholms universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Southampton 2014)
2010 – 2011  Studier i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet

Språk

Engelska

Uppdrag i urval

Compliancefunktion

Tjänstepensionsföretag
Löpande arbetat som utförare inom företagets compliancefunktionen. Arbetet innefattade bl.a. strategi och arbetsprogram (års- och kontrollplan), styrelserapportering, bedömningar av regelverksrelaterade risker i form av t.ex. genomförande av kontroller, granskningar och uppföljningar.

Livförsäkringsbolag
Löpande arbetat som utförare inom företagets compliancefunktionen. Arbetet innefattade bl.a. strategi och arbetsprogram (års- och kontrollplan), styrelserapportering, bedömningar av regelverksrelaterade risker i form av t.ex. genomförande av kontroller, granskningar och uppföljningar.

English

Johannes Spansk
Senior associate
Insurance law, corporate law, financial regulation, commercial contracts

Johannes mainly works with insurance law, company law and financial regulation. In insurance law, which is Johannes’ main area, he has experience of working with providing ongoing advice and compliance both in the insurance and occupational pensions areas. In addition to this, Johannes holds seminars and courses in the areas in which he is active.

Contact details:
Phone: +46 735 10 85 34
Email: