Josefine Hising

Senior associate
+46 767 21 51 70
josefine.hising@kompassadvokat.se 

OM josefine

Josefine biträder försäkringsbolag och andra företag inom finansiell sektor främst vad avser dataskydd, försäkringsrätt och frågor relaterade till regelefterlevnad (Compliance). Hon har tidigare varit bolagsjurist, Chief Compliance Officer, Dataskyddsombud (DSO/DPO) och Centralt Funktionsansvarig (AML & CTF) hos två av de största finansiella bolagen på den svenska marknaden.

Inom ramen för regelefterlevnad/compliancefunktionen arbetar Josefine med samtliga områden så som intern styrning och kontroll, riskbedömning, årsplaner, rådgivning till verksamheten, granskningar och rapportering till styrelse och ledning. Inom området dataskydd arbetar hon främst med bedömningar kring laglig grund, incidenthantering, konsekvensbedömningar och rollen som dataskyddsombud.

Josefine har arbetat med implementering av de flesta stora regelverk som tillkommit under senare år, till exempel hållbarhet (SFDR), dataskydd (GDPR), penningtvätt och terrorismfinansiering (AML & CTF), försäkringsdistribution (IDD) och outsourcing.

Utöver detta har Josefine bred kompetens inom finansiell sektor vad avser bland annat styrdokument/policys, produkt- och avtalsvillkor, rådgivning, outsourcing, produkter, informationsgivning och distribution.

Hennes omfattande erfarenhet av i stort sett samtliga områden inom försäkring och den finansiella sektorn innebär att hon effektivt kan bemanna eller tillfälligt resursförstärka roller som bolagsjurist, Chief Compliance Officer, Dataskyddsombud och Centralt Funktionsansvarig.

Josefine utbildar och föreläser även inom de områden hon är verksam.

Dold rad

CV

ERFARENHET

2023 –  Senior associate, Kompass Advokat
2020 – 2023  Chief Compliance Officer samt Centralt Funktionsansvarig och Data Protection Officer (2021 – 2023), Futur Pension
2019 – 2020  Chief Compliance Officer, Danica Pension
2014 – 2019  Legal Counsel, Nordea Liv & Pension
2010–2014  Obeståndshandläggare, Handelsbanken Finans
2013  Uppsatspraktikant Handelsbanken Finans

UTBILDNING

2014 Juristexamen, Stockholms universitet (inkl. utbytesstudier vid Faculty of Law, University of Western Ontario i Kanada 2013)

SPRÅK

Engelska

English

Josefine Hising
Senior associate
Compliance, data protection and privacy, insurance law, sustainability, corporate law, contracts, anti-money laundering, distribution

Josefine works primarily with compliance, insurance law and data protection law. She also works with sustainability, anti-money laundering, contract law and corporate law.

Contact details:
+46 767 21 51 70
josefine.hising@kompassadvokat.se