Karin Schurmann

Advokat, partner
+46 733 12 17 76
karin.schurmann@kompassadvokat.se

OM KARIN

Karin arbetar främst med att biträda företag inom dataskydd och personuppgifter, försäkringsrätt, marknadsföringsrätt och avtalsrätt. Hon har lång och bred erfarenhet av regelverket kring dataskydd och personuppgifter. Hon har haft flera uppdrag som externt dataskyddsombud och ger även t.ex. löpande strategisk rådgivning inom dataskydd till bolag i olika branscher.

Karin har erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag. Vidare genomför Karin regelbundet affärsjuridiska utbildningar inom främst dataskydd och personuppgifter, men även inom försäkring och marknadsföringsrätt, och är också nätverksledare för flera populära nätverk inom dataskydd.

Hon har även erfarenhet av att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal samt av att biträda med avtals-, bolags-, hyres- och försäkringsbolagsrättsliga analyser och utredningar. Karin är också verksam inom e-handels- och marknadsföringsrätt och granskar bl.a. cookiebanners, köpflöden och marknadsföringskampanjer.

ERFARENHET

2020 – Partner, Kompass Advokat
2010 – 2016, 2017 – 2020 Senior associate, Kompass Advokat
2017 Privacy Legal Counsel och Privacy Officer, Telia Company AB
2008 – 2009 Junior trainee och summer associate, White & Case Advokat AB
2009 – 2011 Föreläsare och examinator, Högskolan i Gävle och Kungliga Tekniska högskolan
2008 – 2009 Juridiskt biträde åt hemlösa/volontär, Situation Stockholm / Gatujuristerna

UTBILDNING

2017 Studier i psykologi, Stockholms universitet
2006 – 2010 Jur. kand., Stockholms universitet
2009 Studier i EU-rätt och affärsjuridik. Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
2004 – 2005 Ekonomistudier och studier i beteendevetenskap, Stockholms universitet
2001 Franskastudier, Université Stendhal, Grenoble, Frankrike
2001 Studier i socialantropologi, Lunds universitet
2000 Samhällsvetenskaplig linje, Söderports Gymnasium

SPRÅK

Engelska

UPPDRAG I URVAL

DATASKYDD OCH PERSONUPPGIFTER

Bank- och försäkringskoncern
Uppdrag som externt dataskyddsombud för fem tillståndspliktiga bolag inom en svensk bank- och försäkringskoncern, inklusive genomförande av granskningar, styrelserapportering, bedömning av personuppgiftsincidenter och strategisk rådgivning kring dataskydd.

E-handelsbolag
Uppdrag som externt dataskyddsombud hos e-handelsbolag inklusive arbete med framtagande av kontrollplaner, genomförande av kontroller och styrelserapportering, integritetspolicy, utbildningar, konsekvensbedömningar, ledningsstöd och styrdokument.

Säkerhetsrådgivningsbolag
Löpande rådgivning till bolag inom säkerhetsbranschen, bl.a. stöd i strategiska dataskyddsfrågor, genomförande av konsekvensbedömningar och bedömning av personuppgiftsincidenter.

Telekombolag
Arbetat som Privacy Legal Counsel och Privacy Officer inom större telekom-koncern, bl.a. med uppgift att driva strategiska dataskydd- och personuppgiftsfrågor samt GDPR-implementering.

E-handelskoncern
Projektledare för GDPR-implementering i större e-handelskoncern, inklusive hantering av frågor som normalt uppkommer inom dataskydd och e-handel, såsom marknadsföringsrelaterade analyser.

BANK OCH FÖRSÄKRING, BOLAGSJURIST

Ledande bank- och försäkringskoncern
Varit inhyrd som bolagsjurist och verksam inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, med bland annat rådgivning inom marknadsföringsrätt, upprättande av outsourcingavtal och interna policies/instruktioner.

Svenskt sak- och livförsäkringsbolag
Uppdrag som inhyrd bolagsjurist på deltid, bland annat arbete med granskningar av kommersiella avtal, försäkrings-, bolags- och marknadsföringsrättsliga utredningar samt framtagande av interna policies.

AFFÄRSJURIDISK UTBILDNING OCH NÄTVERKSLEDARE

JUC
Varit nätverksledare för två juridiska nätverk inom cyber- och informationssäkerhet samt personuppgifts- och integritetsskydd.

Svenska försäkringsföreningen
Föreläst och varit nätverksledare för verksamma inom försäkringsbranschen om dataskydd, marknadsföringsrätt, och informationskrav inom försäkringsverksamhet.

Övrigt
Webinarier/seminarier samt företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar och workshops inom dataskydd, informationskrav inom försäkringsverksamhet och marknadsföringsrätt.

KOMMERSIELLA AVTAL OCH ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

Löpande affärsjuridisk rådgivning, bl.a. utredning av bolagsrättsliga frågor och upprättande/granskning av olika typer av kommersiella avtal, såsom köpeavtal, allmänna villkor, licensavtal och aktieägaravtal.