Karin Schurmann

Advokat, partner
+46 733 12 17 76
karin.schurmann@kompassadvokat.se

 

OM KARIN

Karin arbetar främst med att biträda företag inom dataskydd och personuppgifter, försäkringsrätt, marknadsföringsrätt och avtalsrätt. Hon har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har även haft flera uppdrag som externt dataskyddsombud i olika branscher.

Karin har erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag. Vidare har Karin genomför regelbundet affärsjuridiska utbildningar inom främst dataskydd och personuppgifter, men även inom försäkring och marknadsföringsrätt, och är också nätverksledare för flera populära nätverk inom dataskydd.

Hon har även erfarenhet av att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal samt av att biträda med avtals-, bolags-, hyres- och försäkringsbolagsrättsliga analyser och utredningar. Karin är också verksam inom marknadsföringsrätt och granskar bl.a. marknadsföringskampanjer och biträder med utredningar.

ERFARENHET

2019 – Partner, Kompass Advokat
2010 – 2016, 2017 – 2019 Senior associate, Kompass Advokat
2017 Privacy Legal Counsel och Privacy Officer, Telia Company AB
2008 – 2009 Junior trainee och summer associate, White & Case Advokat AB
2009 – 2011 Föreläsare och examinator, Högskolan i Gävle och Kungliga Tekniska högskolan
2008 – 2009 Juridiskt biträde åt hemlösa/volontär, Situation Stockholm / Gatujuristerna

UTBILDNING

2017 Studier i psykologi, Stockholms universitet
2006 – 2010 Jur. kand., Stockholms universitet
2009 Studier i EU-rätt och affärsjuridik. Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
2004 – 2005 Ekonomistudier och studier i beteendevetenskap, Stockholms universitet
2001 Franskastudier, Université Stendhal, Grenoble, Frankrike
2001 Studier i socialantropologi, Lunds universitet
2000 Samhällsvetenskaplig linje, Söderports Gymnasium

SPRÅK

Engelska

UPPDRAG I URVAL

Dataskydd och personuppgifter

E-handelskoncern
Varit projektledare inom e-handelskoncern, bl.a. med uppgift att driva och stötta GDPR-implementeringen samt att samordna koncernbolagens GDPR-arbete.

Telekombolag
Arbetat som Privacy Legal Counsel och Privacy Officer inom större telekom-koncern, bl.a. med uppgift att driva strategiska dataskydd- och personuppgiftsfrågor samt GDPR-implementering.

Bank och försäkring
Varit projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering hos (1) svenskt sak- och livförsäkringsbolag (projekt under tre månader) och (2) ledande svensk affärsbank (projekt under tre månader), med bedömning av huruvida hanteringen var förenlig med personuppgiftslagstiftningen, upprättande av åtgärdsförslag, löpande rådgivning kring personuppgiftslagen m.m.

Bank och försäkring, bolagsjurist

Ledande bank- och försäkringskoncern
Varit inhyrd som bolagsjurist och verksam inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, med bland annat rådgivning inom marknadsföringsrätt, upprättande av outsourcingavtal och interna policies/instruktioner.

Försäkringsbolag
Assisterat vid framtagande av försäkringsvillkor, förköps- och ansökningsblanketter.

Svenskt sak- och livförsäkringsbolag
Uppdrag som inhyrd bolagsjurist på deltid, bland annat arbete med granskningar av kommersiella avtal, försäkrings-, bolags- och marknadsföringsrättsliga utredningar samt framtagande av interna policies.

Affärsjuridisk utbildning

Svenska försäkringsföreningen
Föreläst för verksamma inom försäkringsbranschen om personuppgiftslagen, marknadsföringsrätt, informationskrav inom försäkringsverksamhet samt inom sociala medier och personuppgifter.

Övrigt
Företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar och seminarier inom personuppgiftslagstiftning, informationskrav inom försäkringsverksamhet och marknadsföringsrätt.

Kommersiella avtal och allmän affärsjuridik

Löpande affärsjuridisk rådgivning, bl.a. utredning av bolagsrättsliga frågor och upprättande/granskning av olika typer av kommersiella avtal, såsom köpeavtal, allmänna villkor, licensavtal och aktieägaravtal.