Lisa Nordbeck

Associate
+46 763 01 71 60
lisa.nordbeck@kompassadvokat.se

OM LISA

Lisa jobbar som associate och arbetar framför allt inom dataskyddsområdet. Hon tog examen vid Uppsala universitet 2022 och har innan dess varit både uppsatspraktikant och legal intern hos Kompass. Utöver sina studier på juristprogrammet har Lisa även läst 15 hp dataskyddsjuridik vid Lunds universitet. Lisa arbetar bland annat med bedömningar av laglig grund, konsekvensbedömningar, framtagande av informationstexter, granskningar av PUB-avtal samt cookierelaterade frågor. 

Dold rad

CV

ERFARENHET

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2022  Legal intern, Kompass Advokat
2022  Uppsatspraktikant, Kompass Advokat

UTBILDNING

2022 –  Försäkringsrätt (pågående), Stockholms universitet 
2022  Juristexamen, Uppsala universitet
2021  Dataskyddsjuridik, Lunds universitet
2021  Spanska B, Uppsala universitet
2020  Offentlig upphandling, Stockholms universitet
2020  Spanska A, Uppsala universitet

SPRÅK

Engelska
Spanska

Uppdrag i urval

DATASKYDD

Svensk/internationell bankkoncern
Avtalsgranskning utifrån bl.a. konsumentskyddsregleringen.

Försäkringsbolag 
Rådgivning och stöd i dataskyddsfrågor rörande hantering av de registrerades rättigheter.

Bolag inom vård och omsorg
Framtagande av integritetsskyddspolicy och rättsutredningar i dataskyddsfrågor kopplade till det socialrättsliga området.

Bolag inom pensionsområdet
Rådgivning och stöd i dataskyddsfrågor rörande tredjelandsöverföringar.

Försäkringsbolag
Nyhetsbevakning inom dataskyddsområdet.

Detaljhandelsbolag
Biträtt med rättsutredningar rörande dataskyddsrättsliga frågor, såsom bedömning av laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter.

Försäkringsbolag
Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.

English

Lisa Nordbeck
Associate
Data protection and privacy

Lisa works primarily in the field of data protection and privacy. She graduated from Uppsala University in 2022 and has been a thesis intern as well as legal intern at Kompass Advokat during her studies. In addition to her studies within the study programme in law, Lisa has studied a course in data protection law at Lund University. She provides advice on data privacy related issues such as assessments of legal grounds, impact assessments, information policies, data processing agreements and cookies.

Contact details:
+46 763 01 71 60
lisa.nordbeck@kompassadvokat.se