Sofia Lundquist

Associate
+46 763 07 85 30
sofia.lundquist@kompassadvokat.se

OM SOFIA

Sofia jobbar som associate och arbetar huvudsakligen med att biträda företag med frågor inom försäkringsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt och tvistelösning, särskilt med koppling till försäkring. Hon tog examen vid Stockholms universitet 2020 och har därefter fått erfarenhet som bolagsjurist och klagomålsansvarig vid ett försäkringsförmedlarbolag. Sofia har därmed både praktisk och teoretisk erfarenhet inom IDD-regelverket. Under sin studietid har Sofia även fått erfarenhet av arbete i en tvistelösningsgrupp på advokatbyrå.

Dold rad

CV

ERFARENHET

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2020 – 2022  Bolagsjurist, Säkra AB
2019  Sommarnotarie, Advokatfirman Delphi

UTBILDNING

2018 – 2020  Juristexamen vid Stockholms universitet
2014 – 2019  Affärsjuridisk masterexamen vid Linköpings universitet (inkl. utbytesstudier vid The University of New Mexico School of Law i USA 2018)

SPRÅK

Engelska

Uppdrag i urval

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Försäkringsbolag
Granskning av om leverantörsavtal uppfyller regelverken för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Försäkringsbolag
Biträtt vid ansökan om utvidgat tillstånd och andra relaterade frågor.

Medelstort sakförsäkringsbolag
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor.

Försäkringsbolag
Utrett och givit rekommendationer kring olika försäkringsförmedlingsupplägg rörande bland annat sidoverksamma förmedlare och gruppförsäkringar.

Medelstort sakförsäkringsbolag
Granskat och upprättat diverse olika styrdokument, däribland policy för utläggning av verksamhet, policy för klagomålshantering och instruktion för kontroll av anställda.

DATASKYDD

Försäkringsförmedlare
Biträtt bolag inom försäkringssektorn med att bland annat upprätta och granska personuppgiftsbehandlingsregister.

English

Sofia Lundquist
Associate
Insurance law, dispute resolution, corporate law, contracts

Sofia works primarily with insurance law, contract law, corporate law, and dispute resolution, especially in relation to insurance. She graduated from Stockholm University in 2020 and has since gained experience as a legal counsel at an insurance intermediate company. She has both practical and theoretical experience in the IDD-framework. During her studies, Sofia also gained experience working in a dispute resolution group at a law firm.

Contact details:
+46 763 07 85 30
sofia.lundquist@kompassadvokat.se