Utbildning om nya regler för pensionsstiftelser

Den 15 december 2019 träder ett nytt regelverk för tjänstepensionsstiftelser ikraft efter att ha beslutats av riksdagen den 13 november. Reglerna kräver flera anpassningar av pensionsstiftelsers verksamhet, som styrelsen ansvarar för att genomföra:

 • Investeringar – nya gränsvärden för olika tillgångsslag
 • Företagsstyrning
  – krav på riskkontroll och internrevision,
  – nya styrdokument,
  – anmälan till FI av uppdragsavtal,
  – m.m.
 • Informationsgivning – upplysningar om stiftelsen på webbplats

Kort om utbildningen

Anpassningstiden är mycket kort och det är viktigt att förstå vilka åtgärder som behöver vidtas innan den 15 december. Kompass Advokat håller därför en utbildning som syftar till att ge deltagarna verktyg för att anpassa sig till det nya regelverket. Under kursen kommer det även finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

Målgrupp

 • Styrelseledamöter i pensionsstiftelser/100-stiftelser
 • Verkställande tjänstemän
 • Pensionsansvariga

Några exempel på ämnen som utbildningen omfattar

 • Genomförandet av regleringen i svensk rätt
 • Hur påverkas pensionsstiftelser?
 • Genomgång av de nya kraven avseende investeringar, företagsstyrning och information.
 • Vilka styrdokument behöver tas fram?
 • Vilka regler gäller avseende uppdragsavtal?
 • Vad innebär det nya regelverket för styrelsearbetet och styrelseansvaret?

Kursledare/föreläsare

Anna Lööv
Advokat och partner på Kompass Advokat

Anna biträder försäkringsföretag och företag inom finansiell sektor med försäkringsrättsliga frågor samt dataskydds- och personuppgiftsfrågor. Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågeställningar inom finansiell sektor. Hon upprättar och kvalitetssäkrar bl.a. styrdokument, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive försäkringsdistribution, styrning och kontroll (governance) och anpassning till nya regelverk.

Camilla Dath
Advokat på Kompass Advokat

Camilla biträder främst försäkringsföretag, företag inom finansiell sektor och vanliga aktiebolag med försäkringsrättsliga, bolagsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Hon har god erfarenhet av att ge löpande juridisk rådgivning till ägare, styrelse och ledning samt av att ta fram olika typer av styrdokument. Camilla har också haft flera uppdrag som extern bolagsjurist på försäkringsbolag.

VÄLKOMMEN!

datum

29 november 2019
Frukost serveras från 8.30 och utbildningen pågår mellan 9.00-12.00

KOSTNAD

4 900 kronor, exklusive moms.

PLATS

Victory Hotel i Gamla Stan. Centralt beläget tio minuters gångväg från Centralstationen och nära T-Gamla stan. Adress: Lilla Nygatan 5, 111 28 Stockholm

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan till Sara Fransson på sara.fransson@kompassadvokat.se senast den 22 november 2019.
I din anmälan, vänligen ange: namn, roll, företag, faktureringsadress och eventuella allergier.