Bolagsjuristtjänster

Kommer en chefjurist- eller bolagsjuristtjänst att stå obemannad under en period? Eller behöver du löpande juridiskt stöd i verksamheten under en tid och vill lägga ut juristfunktionen externt?

Vi har deltidsbemannat flera olika juristtjänster på företag och organisationer inom bland annat försäkrings- och finansbranschen. Hos oss finns kompetens som annars är svår att hitta för ett vikariat. Under längre uppdrag kan vi erbjuda konkurrenskraftiga fasta priser.

Kontakta oss så diskuterar vi dina behov.