TVISTELÖSNING

Vi biträder våra klienter i samband med krav, tvister och förlikningsförhandlingar. Vi hjälper till exempel till med formulering av kravbrev, upprättande av förlikningsavtal och övrig korrespondens. Kompass har bland annat biträtt klienter inom verkstadsindustrin när det gäller tvister. Vid tvister inför domstolar och skiljenämnder samarbetar vi med processjurister.