VILKA VI ÄR

Vi är specialister inom försäkring, PuL/dataskydd, marknadsföring och avtal. Förutom att flera av våra kompetenser är ovanliga på den svenska marknaden särskiljer vi oss genom vårt förhållningssätt till våra klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vi jobbar som bäst när alla trivs och därför präglas vår verksamhet av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt.

Anna Lööv
Advokat, partner
+46 708 499 498
anna@kompassadvokat.se

Läs mer

Frida Nordström
Junior traniee
+46 8 25 26 50
frida.nordstrom@kompassadvokat.se

Läs mer