Välkommen dataskyddslagen!

I fredags presenterades förslaget till en ny nationell dataskyddslagstiftning som avser att på ett generellt plan komplettera dataskyddsförordningen. I Dagens Juridik idag redogör Kompass biträdande jurist Victoria Juncke för några av de mest betydande förslagen från utredningen. Ta del av artikeln här.