Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss för mer information om oss och våra juridiska tjänster.

Kompass Advokat AB
Munkbron 11
111 28 Stockholm
Telefon: +46 8 25 26 50
E-post: info@kompassadvokat.se
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556846-2666
Bankgiro: 748-9628

Vi är medlemmar av Sveriges Advokatsamfund och för vår verksamhet gäller vissa etiska och andra regler som du kan ta del av på Advokatsamfundets webbplats. Om du är konsument och har ett krav mot oss på grund av våra tjänster kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden, med postadress Box 27321, 102 54 Stockholm och webbadress www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.