Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss för mer information om oss och våra juridiska tjänster.

Kompass Advokat AB
Munkbron 11
111 28 Stockholm

Telefon: +46 8 25 26 50
E-post: info@kompassadvokat.se

Styrelsen säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556846-2666
Bankgiro: 748-9628

Vi är medlemmar av Sveriges Advokatsamfund och för vår verksamhet gäller vissa etiska och andra regler som du kan ta del av på Advokatsamfundets webbplats.