Samhällsengagemang

För oss på Kompass Advokat är det en självklarhet att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi tycker även att det är viktigt att vara delaktig och bidra till vår omvärld genom att stödja organisationer och ändamål som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har därför valt att skänka tio procent av vår vinst till hjälpverksamhet.

I år har vi bland annat valt att skänka en större summa till Vi-skogen för att stödja deras viktiga arbete i östra Afrika. Genom att fokusera på agroforesty – kombinationen av trädplantering och hållbart jordbruk – bidrar Vi-skogen till minskad fattigdom och minskade klimatförändringar.

Vi är stolta över att få vara med och bidra!

Här kommer några exempel på andra organisationer vi stödjer.