Samhällsengagemang

För oss på Kompass Advokat är det en självklarhet att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi tycker även att det är viktigt att vara delaktig och bidra till vår omvärld genom att stödja organisationer och ändamål som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har därför valt att skänka tio procent av vår vinst till hjälpverksamhet.

I år har vi bland annat valt att skänka en större summa till Naturskyddsföreningen och Vi-skogen.

Naturskyddsföreningen arbetar med folkbildning och opinionsbildning för att mobilisera aktiva och medvetna konsumenter, medborgare och väljare. Framförallt arbetar Naturskyddsföreningen för att påverka politik och näringsliv för en snabb omställning till fossilfrihet, där hållbar förnybar energi är en central komponent. Läs mer om Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Vi-skogen utför ett viktigt arbete i östra Afrika. Genom att fokusera på agroforesty – kombinationen av trädplantering och hållbart jordbruk – bidrar Vi-skogen till minskad fattigdom och minskade klimatförändringar.

Vi är stolta över att få vara med och bidra!

Här kommer några exempel på andra organisationer vi stödjer.