Nyheter

Kompass Advokat söker senior biträdande jurist inom försäkringsrätt och finansiell reglering

Har du ett stort intresse av försäkringsrätt och finansiell reglering? Vill du bredda dina kunskaper och utvecklas i en advokatroll? Vill du samtidigt arbeta på ett företag där du involveras i verksamheten och kan påverka både klientrelationer och din arbetssituation? 
Då är det här jobbet något för dig!

Om jobbet:

 • Tillsammans med dina kollegor ger du råd och praktiskt juridiskt stöd till våra svenska och internationella klienter inom försäkringsrätt och finansiell reglering/governance, kanske även andra närliggande områden där du har kompetens. 
 • Du arbetar direkt med erfarna partners som både utmanar och stöttar dig.
 • Du kommer att arbeta med de största och mest välkända företagen inom branschen, och du kommer att ställas inför de viktigaste och mest komplicerade frågeställningarna. 
 • Vi jobbar nära våra klienter och har även flera fasta uppdrag som inhyrda bolagsjurister och inom compliance, vilket ger en unik möjlighet till praktisk erfarenhet och omväxling, nya perspektiv på juridiken och massor av kontakter. 
 • Våra medarbetare är bland Sveriges mest kompetenta inom området, och många är flitigt anlitade som utbildare, föredragande och skribenter i de största branschsammanhangen i Sverige. 

Om dig:

 • Du har 5 – 10 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
 • Du har mycket goda studieresultat från juristprogrammet.  
 • Du har arbetat med försäkringsrätt och/eller finansiell reglering på advokatbyrå, konsultbyrå, försäkringsbolag, FI eller Justitiedepartementet (erfarenhet från advokatbyrå är särskilt meriterande).
 • Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (och finansiell brottslighet i bred bemärkelse), compliance och/eller dataskydd.
 • För att lyckas i rollen tror vi att du är prestigelös och engagerad, driven, analytisk och strukturerad. Du har stor förmåga att skapa nya kontakter och bygga långsiktiga relationer. Du håller hög kvalitet på ditt arbete.

Vi erbjuder:

 • Goda villkor med bl.a. tjänstepension motsvarande ITP och maximalt friskvårdsbidrag.
 • Goda arbetsförhållanden med 40 timmars arbetsvecka och oreglerad arbetstid.
 • Möjlighet till hemarbete.
 • Egen fortbildningsbudget. 
 • Transparenta kriterier för framtida partnerskap.
 • Värderingsstyrd verksamhet. Bl.a. skänker vi 10% av vår vinst till hjälporganisationer som vi väljer tillsammans. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och tackar nej till uppdrag från bl.a. fossilindustri. Yrkesetik och integritet står högt hos oss.
 • Modernt och mysigt kontor i historisk miljö i Gamla stan, nära alla kommunikationer. 
 • AW varje månad. Konferens några gånger om året. Gemensamma friskvårdsaktiviteter. En naprapat/massör kommer till oss varannan vecka, som är kostnadsfritt för de anställda.

Din ansökan: 

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev, studiebetyg och andra relevanta intyg och mejlas till Kawin Mårtensson, kawin.martensson@kompassadvokat.se. Vid frågor eller funderingar kan du antingen mejla Kawin eller ringa på +46 72 143 65 68.

Skicka gärna din ansökan omgående, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kommer att tillsättas så snart det blir rätt matchning.

Om oss:

Kompass Advokat grundades 2006 och har i nuläget tolv medarbetare. Vi är en arbetsplats med engagerade och kunniga jurister och det är viktigt för oss att alla ska trivas hos oss. Hos oss förenas den stora byråns kompetens och förmåga med den mindre byråns korta beslutsvägar och prestigelöshet. Vår kultur präglas av delaktighet, balans mellan arbete och privatliv, arbetsglädje och stolthet över vad vi åstadkommer som jurister och företag. 

Inom försäkringsrätt är Kompass Advokat en av Sveriges mest välkända och eftertraktade juridiska rådgivare. Vi harspetskompetens inom hela området, inklusive regulatorisk försäkringsrätt, compliance, avtal/produkter, skador/tvister och hållbarhetsfrågor. 

Vi rankas av det internationellt välkända rankningsinstitutet Legal500 inom både försäkring och dataskydd. Gå gärna in och läs våra klienters omdömen. Ett klient har uttalat sig så här: ‘A law firm with a familiar atmosphere with a genuine team and individuals that are very nice to work with. The team at Kompass Advokat have very good skills in this specific legal area and are highly synced with the need of the client. They are able to give a high standard of legal counselling along the way from junior to more senior and partner levels.’

HD: Nattklubb har inte rätt till försäkringsersättning för stängning under covid 19-pandemin

Idag meddelades dom i Sturecompagniet-målet som många av oss har följt. Målet gäller tolkning av villkor i en epidemiavbrottsförsäkring och huruvida det i villkoren använda uttrycket ”myndighets ingripande” ska anses innefatta generella myndighetsföreskrifter.

Sturecompagniet stängde sin verksamhet under en period år 2020 med anledning av covid 19-föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, och begärde ersättning för avbrottet från sin epidemiavbrottsförsäkring. Sturecompagniet menade att försäkringen omfattade de generella föreskrifterna som Folkhälsomyndigheten hade utfärdat. Försäkringsbolaget meddelade däremot att försäkringen inte kunde tas i anspråk, eftersom den endast gällde vid avbrott på grund av ingripanden som riktats direkt mot den försäkrade verksamheten. Högsta domstolen har utgått från ordalydelsen och konstaterat att ”myndighets ingripande” i och för sig ger utrymme för olika tolkningar, även om uttrycket talar för att det ska vara fråga om ett riktat beslut. Det konstaterades även att villkorens utformning dessutom i hög grad stöder den tolkning som försäkringsbolaget har hävdat.

Högsta domstolen gick slutligen på samma linje som tingsrätten och hovrätten och kom fram till tolkningen att försäkringen inte ska anses omfatta sådana generella föreskrifter som det var fråga om i detta fall. Försäkringsbolaget behöver alltså inte utge ersättning från försäkringen.   

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Karolin Karlsson på karolin.karlsson@kompassadvokat.se.

Ny dom från EU-domstolen om Meta, marknadsföring och samtycke

Idag kom en potentiellt banbrytande dom från EU-domstolen om Meta, marknadsföring och samtycke. Bakgrunden är att Meta/Facebook samlar in information om vad dess användare gör på andra sajter och appar än dess egna, ofta via cookies och andra typer av spårning. Det handlar om vilka sajter och sidor man besöker, vad man skriver in i sökfält, vilka länkar man klickar på etc. Allt detta sparas på användarens Facebookprofil och används bland annat för att rikta relevant marknadsföring specifikt till varje användare. 

EU-domstolen slår bland annat fast att det faktum att en användare avslöjar känsliga personuppgifter genom sitt onlinebeteende inte är att betrakta som att hen automatiskt ska anses ha offentliggjort dessa uppgifter. Exempelvis kan användaren, när sådana alternativ finns på hemsidan eller applikationen, välja att enbart offentliggöra uppgifter för en mindre krets. EU-domstolen ansåg därutöver att, om hemsidan inte har sådana alternativ vid offentliggörande av uppgifter på hemsidan eller applikationen, så krävs att användaren uttryckligen samtycker till att publicera uppgifterna så att de kan ses av varje person som har tillgång till hemsidan eller tjänsten. Det kan innebära att Metas behandling av sådan information är förbjuden. 

Vidare konstaterar domstolen att Meta inte kan använda den lagliga grunden för avtalsingående eftersom den aktuella informationen objektivt sett inte är nödvändig för att avtalets huvudsyfte ska kunna uppfyllas. Berättigat intresse ansågs inte heller kunna användas som laglig grund eftersom domstolen bedömde att Facebook-användare inte rimligen kan förvänta sig att Meta, utan samtycke, behandlar dessa personuppgifter för riktad reklam. Detta trots att tjänsterna är kostnadsfria. Man landade därför i att det krävs ett samtycke. 

Samtidigt konstateras att Meta/Facebooks dominerande ställning kan påverka användarens fria val att samtycka eller inte, och att det skapar en obalans mellan användaren och Meta. Det är därför tveksamt om ett frivilligt samtycke kan lämnas. Det är något som Meta har bevisbördan för. 

Sammanfattningsvis är detta ännu en dom som kan bidra till att hela Metas koncept kring riktad marknadsföring kan kullkastas inom EU/EES.

Domen finns att ta del av här

FI säger nej till försäkringar mot böter och sanktionsavgifter

Finansinspektionen (FI) har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande angående försäkringar som täcker böter och administrativa sanktionsavgifter och konstaterar att det inte är förenligt med god försäkringsstandard att erbjuda sådana försäkringar. Anledningen till detta är att försäkringar mot böter och sanktionsavgifter minskar incitamentet att följa lagar och regler, eftersom de undanröjer de rättsliga konsekvenserna av överträdelser. FI uppmanar därför försäkringsbranschen att avstå från att erbjuda sådana försäkringsprodukter. Sjöförsäkringar omfattas dock inte av detta ställningstagande på grund av sin särprägel.

Läs mer här

Ny dom från Svea hovrätt om vad som krävs för att en skada ska vara ersättningsbar

Krävs det att en skada är bestämd till sin storlek och omfattning för att den ska vara ersättningsbar? Det anser Svea hovrätt i en ny dom. 

I målet hade en försäkringstagare drabbats av en brand och begärt ersättning ur sin avbrottsförsäkring. Försäkringsbolaget nekade försäkringsersättning med hänvisning till att försäkringstagaren inte hade styrkt skadans omfattning och värde, och därmed inte drabbats av en ersättningsbar egendomsskada. Villkoren i avbrottsförsäkringen förutsatte enligt försäkringsbolaget att det fanns en till storleken bestämd egendomsskada.

Hovrätten konstaterade att villkoren i avbrottsförsäkringen hade en tydlig koppling till förutsättningarna för att få ersättning ur egendomsförsäkringen och att villkoren i försäkringarna fick förstås som att det för att ett försäkringsfall skulle föreligga krävdes att det bl.a. hade rört sig om en ekonomisk skada där egendomens värde hade minskat eller gått förlorad. 

Enligt hovrätten angavs det inte i försäkringsvillkoren vilken utredningsplikt som försäkringstagaren hade för att styrka en skada. En allmän utgångspunkt var dock enligt hovrätten att försäkringstagaren ska styrka skadans omfattning och värde. Eftersom försäkringstagaren inte hade gjort detta, så ansåg hovrätten att något försäkringsfall inte hade inträffat.