Övriga tjänster

Vi har erfarenhet av att biträda högteknologiska företag och t.ex. upprätta forsknings- och utvecklingsavtal, licensavtal, användarvillkor, samarbetsavtal och andra typer av avtal relaterade till IT och innovation. Vi har även erfarenhet av att biträda företag som upphandlar avancerade IT-tjänster och hjälper då till med t.ex. avtal om utveckling och implementation, utläggning av drift, villkor för molntjänster och IT-konsultavtal. Anna Lööv har en bakgrund som elektronikingenjör vilket har bidragit till en förståelse av klienters produkter och verksamhet.

Ska du byta lokal? Eller behöver du förhandla om ditt nuvarande hyreskontrakt? Vi kan hyresrätt och hjälper gärna till med att granska hyresavtal och komma med råd inför din förhandling med värden. Vi biträder även klienter i samband med fastighetsöverlåtelser och har erfarenhet av framförallt försäljning av industrilokaler.

Kontakta oss så diskuterar vi dina behov.

Innan man lanserar en kampanj med nyskapande inslag är det viktigt att kontrollera att man inte bryter mot marknadsföringslagstiftningen eller god marknadsföringssed. Vi är specialiserade på rådgivning inom marknadsföringsrätt. Vi har omfattande erfarenhet av att bedöma marknadsföring inom bank- och försäkringsbranscherna. Det kan t.ex. handla om de särskilda informationskrav som gäller vid marknadsföring av konsumentkrediter, pensions- och fondsparande och försäkringsprodukter.

Direktmarknadsföring är ett kärnområde för oss. Vi kan DM, TM och RM, ADR, ODR och Nix på våra fem fingrar och har haft många uppdrag inom branschen, såväl granskning av kampanjer, rådgivning om god sed, marknadsföringsrätt och GDPR som förhandling av branschens specifika avtal. Vi biträder med att upprätta och granska avtal om DM-uppdrag avseende produktion och kringtjänster. Vi hjälper företag att efterleva GDPRs krav på avtal om personuppgiftsbiträde vid samarbeten med konsulter, byråer och tryckerier. Vi är experter på det komplicerade regelverket kring mobil marknadsföring och epost-marknadsföring och hjälper till att utforma kampanjer och websidor så att de överensstämmer med lag och god marknadsföringssed.

Kontaktperson

Anna Lööv

Advokat / partner