IDD/FDL försenas

Finansdepartementet meddelar idag att den nya lagen om försäkringsdistribution kommer att försenas till juni 2018. Sverige inväntar alltså inte något beslut från EU om förlängd implementationstid för försäkringsdistributionsdirektivet, IDD. Läs mer...