Kompass anlitas av flera företag som är verksamma inom cybersäkerhet inklusive cyberförsäkringar.

– Vi ser ett ökande intresse både från företag som levererar säkerhetslösningar och från försäkringsbolag som arbetar med företagsförsäkring säger byråns grundare Anna Lööv.

– Vi tror att intresset kommer att öka alltmer i samband med att attackerna blir vanligare och att företag även blir medvetna om de ökade krav som dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på skydd mot intrång och stöld av personuppgifter.