Har försäkringsföretagen införlivat de fyra centrala funktionerna enligt Solvens II-regelverket?

Nej, det tycker inte Finansinspektionen som i sin senaste rapport har identifierat ett flertal brister. Bristfällig lämplighetsprövning, avsaknad av styrdokument och otillräcklig nivå av oberoende är några av de brister som tas upp i rapporten.

Finansinspektionen uppmanar nu försäkringsföretagen att identifiera och hantera eventuella brister. Finansinspektionens kommer troligtvis följa upp de identifierade bristerna i sin löpande tillsyn av försäkringsföretagen.

Kontakta oss om du är nyfiken på vilka företag som deltog i undersökningen och vilka frågor som ställdes.