Finansinspektionen aviserar enkäter om cyberrisker, hållbarhet och flytträtt

Finansinspektionen (FI) aviserade igår att myndigheten planerar tre kommande enkäter till försäkringsföretag. Redan i juni planeras ett utskick av en enkät om den utökade flytträtten. Enkäten omfattar samtliga livförsäkringsföretag med fond- och depåförsäkring och grundar sig på ett regeringsuppdrag. Enligt uppdraget ska FI utreda konsekvenserna av att ytterligare utvidga flytträtten och göra det möjligt för konsumenterna att även flytta fond- och depåförsäkringar tecknade före 2007. I uppdraget till FI vill regeringen utreda hur många försäkringsavtal som inte omfattas av flytträtt. I uppdraget ingår även att utreda hur stort kapital som ligger i försäkringarna i fråga och hur många kunder som har sådana försäkringar. Försäkringsföretagen ska även svara på hur många fribrev berörs och hur många som är under utbetalning. FI ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 november 2020. Syftet med uppdraget är att kartlägga marknaden och konsekvenserna, innan regeringen bestämmer om man ska gå vidare med en retroaktiv lagstiftning.

Efter sommaren kommer FI att utföra enkäter om hållbarhet och cyberrisker, i den ordningen. Dessa enkäter omfattar samtliga försäkringsföretag. Hållbarhetsfrågor blir ständigt mer aktuella och när vi nu snart har kommit till den andra halvan av 2020 kommer delar av det nya regelkomplexet (t.ex. de nya förordningarna om taxonomi och disclosure) successivt att börja tillämpas. Även cyberrisker är ett ämne som är ständigt aktuell och enkätundersökningen sker två år efter FI-tillsynen om styrning och kontroll av it-verksamheten i försäkringsföretag (FI Dnr 18-9203). Den kommer också i en tid då det pratas mycket om molntjänster och it-säkerhet eftersom EIOPA i februari i år publicerade nya riktlinjer om outsourcing av molntjänster. EIOPA förväntas även publicera riktlinjer om så kallade ICT-risker (Information and Communication Technology) under året.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar