Finansinspektionens förslag om nya IDD-föreskrifter på remiss

Med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) har Finansinspektionen föreslagit nya regler om krav på försäkringsdistributörer. De nya förskrifterna som till exempel innehåller stärkta krav som rör ansökan om tillstånd, kompetensnivån hos försäkringsdistributörer och vilken information dessa ska lämna ut till sina kunder, föreslås ersätta de nuvarande föreskrifterna om försäkringsförmedling.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 oktober 2018 och remissen finns att läsa här.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar