Frågan om hur reglerna om utgivningsbevis för databaser ska fungera tillsammans med GDPR har verkligen rört på sig på sistone.

Attunda tingsrätt har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om skadestånd. Bakgrunden var att en söktjänst först år 2024 gallrat en personuppgift om brott från 2011. För att kunna avgöra om individen har rätt till skadestånd i målet har tingsrätten bett EU-domstolen att svara på, lite förenklat:
• Möjliggör GDPR:s undantag för så kallade journalistiska ändamål att medlemsstaterna lagstiftar om mer långtgående undantag?
• Om ja, är det förenligt med GDPR att den enda möjlighet som står till buds för den som får en fällande dom om sig publicerad i en databas är att inleda en förtalsprocess?
• Om nej, omfattas den här typen av databaser av GDPR:s journalistikundantag?