FÖRHANDSAVGÖRANDE OM DET SVENSKA JOURNALISTIKUNDANTAGET OCH YGL

Frågan om hur reglerna om utgivningsbevis för databaser ska fungera tillsammans med GDPR har verkligen rört på sig på sistone.

Attunda tingsrätt har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om skadestånd. Bakgrunden var att en söktjänst först år 2024 gallrat en personuppgift om brott från 2011. För att kunna avgöra om individen har rätt till skadestånd i målet har tingsrätten bett EU-domstolen att svara på, lite förenklat:
• Möjliggör GDPR:s undantag för så kallade journalistiska ändamål att medlemsstaterna lagstiftar om mer långtgående undantag?
• Om ja, är det förenligt med GDPR att den enda möjlighet som står till buds för den som får en fällande dom om sig publicerad i en databas är att inleda en förtalsprocess?
• Om nej, omfattas den här typen av databaser av GDPR:s journalistikundantag?

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar