Finansinspektionen presenterade en promemoria till finansdepartementet den 29 april 2020, Uppföljning av personskadereglering och särskilt den medicinska rådgivningen. Försäkringsbolag har under en längre tid blivit kritiserade för sin personskadereglering, särskilt när det gäller just den medicinska rådgivningen. FI skriver i sin promemoria att missnöjet inte är lika utbrett längre då bolagen vidtagit åtgärder framförallt genom förbättrade rutiner, handläggarstöd och löpande systemutveckling. Försäkringsbolagen påvisar även förbättringar i kundkommunikationen.

FI ser fortsatt positivt på försäkringsbranschens självreglerande åtgärder i personskaderegleringen och särskilt på att branschen har fokuserat på kvalitetssäkrande aktiviteter och kommunikationen med de skadelidande.

Hör av er till oss om ni vill ta del av hela promemorian.