Idag meddelades dom i Sturecompagniet-målet som många av oss har följt. Målet gäller tolkning av villkor i en epidemiavbrottsförsäkring och huruvida det i villkoren använda uttrycket ”myndighets ingripande” ska anses innefatta generella myndighetsföreskrifter.

Sturecompagniet stängde sin verksamhet under en period år 2020 med anledning av covid 19-föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, och begärde ersättning för avbrottet från sin epidemiavbrottsförsäkring. Sturecompagniet menade att försäkringen omfattade de generella föreskrifterna som Folkhälsomyndigheten hade utfärdat. Försäkringsbolaget meddelade däremot att försäkringen inte kunde tas i anspråk, eftersom den endast gällde vid avbrott på grund av ingripanden som riktats direkt mot den försäkrade verksamheten. Högsta domstolen har utgått från ordalydelsen och konstaterat att ”myndighets ingripande” i och för sig ger utrymme för olika tolkningar, även om uttrycket talar för att det ska vara fråga om ett riktat beslut. Det konstaterades även att villkorens utformning dessutom i hög grad stöder den tolkning som försäkringsbolaget har hävdat.

Högsta domstolen gick slutligen på samma linje som tingsrätten och hovrätten och kom fram till tolkningen att försäkringen inte ska anses omfatta sådana generella föreskrifter som det var fråga om i detta fall. Försäkringsbolaget behöver alltså inte utge ersättning från försäkringen.   

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Karolin Karlsson på karolin.karlsson@kompassadvokat.se.