Den 1 juli i år reformeras föreningslagen. I senaste numret av Nordisk försäkringstidskrift skriver Viveka Classon och Camilla Dath om hur moderniseringen av föreningslagen kan påverka försäkringsbranschen. Läs hela artikeln här.

Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) publiceras i samarbete mellan försäkringsföreningarna i Danmark, Norge och Sverige. NFT publicerar artiklar främst för att tillgodose de nordiska föreningarnas medlemmar med information och analyser av såväl aktuella frågor som historiska tillbakablickar för att öka kunskapen om försäkring.