Inte tillräckligt för Datainspektionen att göra en generell bedömning om sekretess

Kammarrätten har prövat Datainspektionens bedömning att avslå en begäran om att få information om hur många anmälningar av personuppgiftsincidenter en viss utpekad aktör har gjort till Datainspektionen under GDPR med hänvisning till att anmälningarna omfattades av sekretess. Efter att ha tagit del av de aktuella anmälningarna fann Kammarrätten dock att en anmälan som inte innehåller någon känslig uppgift som kan skada anmälaren, liksom information om att sådan anmälan finns, som utgångspunkt bör kunna lämnas ut. Vidare ansåg Kammarrätten att det inte är tillräckligt att göra en generell bedömning att samtliga anmälningar ska anses omfattas av sekretess. Målet visas nu åter till Datainspektionen som uppmanas utföra en mer noggrann prövning av sökandens begäran. Läs Kammarrättens dom här.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar