Johan Uggla ansluter sig till Kompass Advokats försäkringsteam

Johan Uggla har tidigare varit verksam hos flera försäkringsbolag och var chefsjurist på PRI under åren 2008-2009 och i PRI Pensionsgaranti åren 2011-2016 och därefter senior counsel. Han har omfattande erfarenheter från framförallt liv-, pensions- och kreditförsäkringsområdet samt kollektivavtalad försäkring. Förutom frågor kring avtal med kunder, skadefrågor och hanteringen av större försäkringsfall som SAAB Automobile, så har han arbetat med att etablera och utveckla juristfunktionen både i verksamheter som står under tillsyn och andra slags bolag.

Johan har även arbetat en hel del med governancefrågor och andra interna processer och projekt i affären. Han har omfattande erfarenhet av de regulatoriska frågor som försäkringsbolag ställs inför, inklusive kontakter med Finansinspektionen, styrelse- och utskottsarbete och anpassningen till nya regelverk. Han har även en bred erfarenhet inom allmänna affärsjuridiska frågor, till exempel avtal med leverantörer av olika tjänster, och uppdragsavtal med kunder

– Vi är stolta och glada att ha kunnat rekrytera Johan och få del av hans mångåriga erfarenhet från branschen. Med honom förstärker Kompass kompetensen inom försäkringsrätten ytterligare. Vi har väldigt stor efterfrågan inom det området nu får vi ännu bättre förmåga att möta försäkringsaktörernas behov. Det händer väldigt mycket, med nya regelverk som försäkringsbolagen och andra aktörer inom branschen behöver anpassa sig till där vi går in och stöttar i olika projekt. Många företag efterfrågar även stöd inom den löpande juridiken och med Johan får vi ännu bättre möjligheter att möta det behovet. Här kommer Johans kunskaper och erfarenheter att bli väldigt värdefulla för våra klienter, säger Anna Lööv, partner och grundare av Kompass Advokat.

– Både nuvarande och en hel del nya regelverk framöver påverkar både det strategiska och operativa arbetet inom försäkringsområdet. Detta leder till att många bolag har behov av rådgivning och stöd, till exempel i samband med utökningen av befintlig affär, etableringar och ombildningar. Men även den dagliga operativa verksamheten i ett försäkringsbolag påverkas av ett alltmer omfattande regelverk. Det ska bli oerhört spännande och roligt att hjälpa och stödja klienterna och på så sätt medverka till att skapa ytterligare mervärde och affärsnytta för klienten, från min nya plattform på Kompass, där det finns annan gedigen erfarenhet av dessa rättsfrågor, säger Johan Uggla.

Johan Uggla börjar på Kompass i juni. För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv.

Anna Lööv, telefon +46 (0) 708 499 498

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar