Johannes Spansk och Artur Ogelid nya seniora associates på Kompass Advokat

Kompass Advokat har fått förstärkning inom försäkring, pensioner och finansiell reglering!

Först ut presenterar vi Johannes Spansk. Johannes har bland annat erfarenhet från Finansinspektionen där han har arbetat med alla typer av tillstånds- och tillsynsfrågor för försäkringsföretag. Johannes deltog också i arbetet med implementeringen av IORP II-regelverket och har varit ansvarig för flera tillståndsprocesser (omvandling till tjänstepensionsföretag).

Johannes arbetar framförallt inom försäkringsrätt och han har även erfarenhet från domstol och arbete som bolagsjurist på ett värdepappersbolag.

Kompass har också fått förstärkning av Artur Ogelid. Artur har flerårig erfarenhet från domstolsväsendet och blev hovrättsassessor i Svea hovrätt år 2018. Han har därefter arbetat på Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet med lagstiftning inom det försäkringsrättsliga området.  Han har bland annat varit med i lagstiftningsprojekten för genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och värdepappersbolagsdirektivet.

Artur arbetar framförallt med att biträda företag med försäkringsrättsliga frågor. Han har även erfarenhet av avtalsrätt och tvister.


För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar